ހޯމަ 18 ޖެނުއަރީ 2021
13 އުތުރަހަޅަ
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 04
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:31
ކަރެކްޝަނަލް މެނޭޖްމަންޓް ކޯސް

ޑިޕްލޮމާ އިން ކަރެކްޝަނަލް މެނޭޖްމަންޓް ކޯހުގެ 3 ވަނަ ބެޗް ފަށައިފި

  • މި ކޯހުގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު
  • މި ކޯސް ރަސްމީކޮށް ފަށާފައިވަނީ މި މަހުގެ 10 ގަ
  • އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްގެންދާ މި ކޯސް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ އެމްސީއެސްގެ މަސައްކަތްތަކަށް ޚާއްސަކޮށް

ކ. މާލެ | 13 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުދަ 08:59 | 1,746

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ހިންގާ ޑިޕްލޮމާ އިން ކަރެކްޝަނަލް މެނޭޖްމެންޓް ކޯހުގެ ތެރެއިން - ކަރެކްޝަންސް

ޕްރިޒަން އޮފިސަރުން ތަރައްޤީކުރުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އިން ހިންގާ ”ޑިޕްލޮމާ އިން ކަރެކްޝަނަލް މެނޭޖްމަންޓް” ކޯހުގެ ތިން ވަނަ ބެޗް ފަށައިފިއެވެ.

މި ކޯހުގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ޖެނުއަރީ މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު، މި ކޯސް ރަސްމީކޮށް ފަށާފައިވަނީ މި މަހުގެ 10 ގައެވެ. މި ކޯހުގެ ތިން ވަނަ ބެޗްގައި އެކި ޖަލުތަކުން ޖުމްލަކޮށް 28 އޮފިސަރުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްގެންދާ މި ކޯސް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ އެމްސީއެސްގެ މަސައްކަތްތަކަށް ޚާއްސަކޮށެވެ. މި ކޯހުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަކީ ތަޢުލީމީގޮތުންނާއި ހުނަރުގެ ގޮތުން ޤާބިލް ބަޔަކަށް ހެދުމާއި، މެނޭޖްމަންޓް ލެވަލްގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރާނެ ގޮތްތައް ދަސްކޮށްދިނުމެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގައި ހިންގޭ މިޒާތުގެ ފުރަތަމަ ކޯހެވެ. އަދި މި ކޯސް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ވަރޗުއަލްކޮށެވެ.

މިކޯސް ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތްތަކަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއިން ލެވެލް 5 ގެ ފެންވަރަށް ބަލައިގަންނަ ސެޓްފިކެޓެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ. މި ކޯހުގައި ކިޔަވާދެއްވާނީ ކަރެކްޝަނަލް މެނޭޖްމަންޓްގެ އެކި ދާއިރާތަކާއި ގުޅުންހުރި ބެޗްލަރސް ޑިގްރީއިން މަތި ހާޞިލްކޮށްފައިވާ އައިކޯސްޓްގެ މުދައްރިބުންނާއި އެމްސީއެސްގެ މުވައްޒަފުންނެވެ.

މި ކޯހުގައި, ކަރެކްޝަނަލް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާއިރު މަސައްކަތުގެ މާހައުލަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް އަހުލުވެރިވުމާއި، މެނޭޖީރިއަލް ލެވެލްގައި މުއައްސަސާގެ ކަންކަން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި، މެނޭޖްމަންޓް ލެވަލްގެ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ވިސްނަންޖެހޭ ކަންކަމާއި، އައު ހޯދުންތައް ހޯދައި އެކަންކަމަށް އަހުލުވެރިވުމާއި، އެކަންކަމާގުޅިގެން ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުވާނެ ގޮތްތަކާއި، ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓްގެ މަސައްކަތްތައް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން ކަރެކްޝަނަލް ދާއިރާއާއިގުޅޭ ސައިކޮލޮޖީގެ ބައިތައް ވެސް ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.