ހޯމަ 18 ޖެނުއަރީ 2021
13 އުތުރަހަޅަ
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 04
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:31
ކޮވިޑް-19 ޗައިނާގެ ހާލަތު

ކޮވިޑްގެ ދެ ވަނަ ރާޅާއެކު ޗައިނާއިން އިތުރު ސިޓީއެއް ލޮކްޑައުންކޮށްފި

  • ޖެނުއަރީ މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ޗައިނާގެ 9 މިލިއަން މީހުންނަށް ވަނީ ވެކްސިން ދީފައި
  • ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 87،591ށް އަރާފައި

ކ. މާލެ | 13 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުދަ 04:42 | 6,456

ހޭބެއި ޕްރޮވިންސަށް ވަންނަ މީހުން ޗެކްކުރަނީ - ރޮއިޓަރސް

ޗައިނާއަށް ކޮވިޑް-19 ގެ ދެވަނަ ރާޅެއް އައިސްފައިވާއިރު ވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށްޓަކައި ބެއިޖިންގ ކައިރީގައި އޮންނަ އިތުރު ސިޓީއެއް ލޮކްޑައުންކޮށްފިއެވެ.

ބެއިޖިންގ ކައިރީގައި އޮންނަ ސިޓީ އެއް ކަމުގައިވާ ލެންގފެންގ ވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު ލޮކްޑައުންކޮށްފައެވެ. ބެއިޖިންގ ގެ ދެކުނުއިރުމަތީ ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ ލެންގފެންގ ގައި ދިރިއުޅޭ 4.9 މިލިއަން މީހުންނަށް ވަނީ ހަތް ދުވަސް ވަންދެން ގޭގައި ތިބުމަށް އަންގާފައެވެ. އަދި މުޅި އާބާދީ ވައިރަސް އަށް ޓެސްޓްކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އަނެއްކޮޅުން 2019 ވަނަ އަހަރު ވުހާން އިން ފެނުނު ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސްލު ދެނެގަނެ އެފުތުރުނު ގޮތް ހޯދުމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ)ގެ ޓީމެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވުހާން އަށް ދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ދެވަނަ ރާޅާއެކު އެންމެ ހާލަތު ގޯސްވެފައިވަނީ ހޭބެއި ޕްރޮވިންސުގެ މައި ސިޓީކަމުގައިވާ ޝިޖިއަޒުއަންގ އެވެ. އެސަރަހައްދުގައި ވައިރަސް ޖެހެމުންދާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުންދާތީ 11 މިލިއަން މީހުން ދިރިއުޅޭ އެޕްރޮވިންސް ވަނީ މީގެކުރިން ލޮކްޑައުންކޮށްފައެވެ. އެ ޕްރޮވިންސުން ވަނީ އެޕްރޮވިންސަށް ވަދެނިކުމެ އުޅުން އެއްކޮށް މަނާކޮށްފައެވެ.

އަލަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ގައިޑްލައިން ބުނާގޮތުން އެޕްރޮވިންސްގެ އެތެރޭގައި ޓެކްސީ ކުރުމާއި ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ދެވޭނީ ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ވައިރަސްއަށް ޓެސްޓްކޮށްގެންނެވެ. އަދި މަސައްކަތަށް ނިކުންނަން ބޭނުންވާ މީހުން ވެކްސިން ޖަހަން ޖެހޭނެއެވެ.

ޖެނުއަރީ މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ޗައިނާގެ 9 މިލިއަން މީހުންނަށް ވަނީ ވެކްސިން ދީފައެވެ.

ޗައިނާ އަށް ކޮވިޑްގެ ދެ ވަނަ ރާޅެއް އައިސްފައިވީނަމަވެސް އަންގާރަ ދުވަހު އެގައުމުގައި ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ނިސްބަތުން 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅާއި އަޅާބަލާއިރު މަދުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ޗައިނާގެ ސަރުކާރުން އަންނަނީ އަލަށް ކޭސްތައް ފެންނައިރަށް އެސަރަހައްދެއް ލޮކްޑައުންކޮށް އެސަރަހައްދުގެ މުޅި އާބާދީ ކޮވިޑަށް ޓެސްޓް ކުރަމުންނެވެ.

ޗައިނާގެ ނޭޝަނަލް ހެލްތު ކޮމިޝަނުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އަންގާރަ ދުވަހު އެގައުމުގައި އަލަށް ވައިރަސް ޖެހިފައިވަނީ 55 މީހުންނަށެވެ. އޭގެކުރީ ދުވަސްކަމަށްވާ ހޯމަ ދުވަހު 103 މީހުންނަށް ވަނީ އަލަށް ވައިރަސް ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

ޗައިނާގައި މިހާތަނަށް އައިއިރު ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 87،591ށް އަރާފައެވެ. އަދި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދުވަނީ 4634ށް އަރާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.