ހޯމަ 18 ޖެނުއަރީ 2021
13 އުތުރަހަޅަ
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 04
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:31
ހިޔާ މަޝްރޫއު

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ވިޔަފާރި ޔުނިޓްތައް ބަލައިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

  • ޖެނުއަރީ 17 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 ގެ ކުރިން އޮންލައިން ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ

ކ. މާލެ | 12 ޖެނުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 15:40 | 2,560

ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 - މިހާރު

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ވިޔަފާރި ޔުނިޓްތައް ބަލައިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ހުޅުމާލެ ޑިވަލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ބުނީ މީގެ ކުރިން ވިޔަފާރި ޔުނިޓްތައް ބަލައިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލި ނަމަވެސް ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ރަޖިސްޓްރީ އެ ފުރުސަތު ނުދެވި ވާ ކަމަށެވެ. އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގެ ހިޔާ މަޝްރޫއުގައި ހިމެނޭ ވިޔަފާރި ޔުނިޓްތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާތީ އަދި ކުރިއަތް އޮތް ތާނގައި ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ އިތުރު ވިޔަފާރި ޔުނިޓްތަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އަލުން ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ވިޔަފާރި ޔުނިޓްތައް ބެލުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތައް ޖެނުއަރީ 17 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 ގެ ކުރިން އޮންލައިން ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ތާރީހުގައި ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފަހުން ޔުނިޓްތައް ބަލައިލުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެވޭނެ ކަމަށް ވެސް އެޗްޑީސީ އިން ބުންޏެވެ.

ވިޔަފާރި ޔުނިޓްތައް ބަލައިލުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެ ޔުނިޓްތައް ދެއްކުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ހިއްސާ ކުރާނެ ކަަމަށް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރިޒުނާ ޒަރީރު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.