ހޯމަ 18 ޖެނުއަރީ 2021
13 އުތުރަހަޅަ
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 04
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:31
ބައިޑަން ވެކްސިން ޖެއްސެވުން

ޖޯ ބައިޑަން ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖައްސަވައިފި

  • 78 އަހަރުގެ ބައިޑަން ހިމެނެނީ މި ބައްޔަށް "ހައި-ރިސްކް" މީހުންގެ ތެރޭގައި
  • މިއީ ވެކްސިންގެ ރައްކާތެރިކަން އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުންނަށް ދެއްކުމަށް
  • ދެވަނަ ޑޯޒް ޖައްސަވާ މަންޒަރު ވެސް ވަނީ އާއްމުންނާ ހިއްސާ ކުރައްވާފަ

ކ. މާލެ | 12 ޖެނުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 13:29 | 2,756

އެމެރިކާގެ އިންތިހާބީ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ފައިޒަރ-ބަޔޮންޓެކް ވެކްސިން ޖައްސަވަނީ - ރޮއިޓަރސް

އެމެރިކާގެ އިންތިހާބީ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ކޮވިޑް-19 ވެކްސިންގެ ދެވަަނަ ޑޯޒް ޖައްސަވައިފިއެވެ.

އެގޮތުން އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުންނަށް ފައިޒަރ-ބަޔޮންޓެކް ވެކްސިންގެ ރައްކާތެރިކަން ޔަގީންކޮށްދެއްވުމަށް ޖޯ ބައިޑަން އެ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖައްސަވާފައިވަނީ ޑިސެމްބަރު މަހުގައެވެ. ބައިޑަންގެ ވާއަތަށް ވެކްސިން ޖައްސަވާފައިވާއިރު، މިކަން ކޮށްފައިވަނީ ޑެލަވެއަރ ސްޓޭޓްގެ ނިވާކްގައި ހުންނަ ކްރިސްޓިއާނާކެއަރގެ ކްރިސްޓިއާނާ ހޮސްޕިޓަލުގައެވެ.

78 އަހަރުގެ ބައިޑަން މި ބައްޔަށް "ހައި-ރިސްކް" ކެޓަގަރީގައި ހިމެނޭއިރު، އެ މަނިކުފާނު ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖެއްސެވި މަންޒަރު ލައިވްކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮށްފައިވާއިރު ދެވަނަ ޑޯޒް ޖައްސަވާ މަންޒަރު ވެސް ވަނީ އާއްމުންނާ ހިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ.

އެމެރިކާގެ ސިޔާސީ ގިނަ ފަރާތްތަކެއް ދަނީ ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޖަހަމުންނެވެ. އެގޮތުން އެގައުމުގައި ނައިބް ރައީސް މައިކް ޕެންސް ގެ އިތުރުން ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ތިރީގޭގެ ރައީސް ނެންސީ ޕެލޯސީ ވެސް ވަނީ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖައްސަވާފައެވެ.

ޖެނުއަރީ 20 ގައި ބައިޑަން ރައީސްކަމާ ހަވާލުވަޑައިގަންނަވާއިރު، އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެއްވަން ލިސްޓް ކުރައްވާފައި ހުރި ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތްތައް ހިމެނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި، އެ މަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 50 މިލިއަން މީހުންނަށް ވެކްސިން ޖެހޭވަރަށް 100 މިލިއަން ޑޯޒް ބެހުން ހިމެނެއެވެ.

އެމެރިކާއަކީ ދުނިޔޭގައި ކޮވިޑް-19 އެންމެ ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ގައުމަށް ވީއިރު އެގައުމުގައި ކޮވިޑް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް 3،74,500ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.