ހޯމަ 18 ޖެނުއަރީ 2021
13 އުތުރަހަޅަ
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 04
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:31
ބަންގަލަދޭޝުން ކޮވިޝީލްޑުގެ ވެކްސިން ގަތުން

ބަންގަލަދޭޝުން އިންޑިއާގެ ކޮވިޝީލްޑުގެ 30 މިލިއަން ޑޯޒް ގަންނަނީ

  • ބަންގަލަދޭޝަން ވެކްސިން އެތެރެކުރުމުގެ ކަންތައްތައް އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ ބެކްސިމްކޯ ފާމަސޫޓިކަލް އަށް
  • ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ވަރަށް ވެކްސިންގެ ޑޯޒްތައް ފޯރުކޮށްދެވުމުން އަމިއްލަ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ކްލިނިކަލްތަކަށް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދޭނެ

ކ. މާލެ | 10 ޖެނުއަރީ 2021 | އާދީއްތަ 22:38 | 4,094

އިންޑިއާގެ ސިރަމް އިންސްޓިޓިއުޓުން ދަނީ އެސްޓްރަޒެނެކާ އާއި އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވާސިޓީގެ ވެކްސިން އެގައުމުގައި އުފައްދަމުން - އާކައިވް

އިންޑިއާގައި އުފައްދަމުން އަންނަ އެސްޓްރަޒެނެކާ އާއި އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވާސިޓީގެ ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން، ކޮވިޝީލްޑުގެ 30 މިލިއަން ޑޯޒް ބަންގްލަދޭޝުން ނިންމަފިއެވެ.

ބަންގްލަދޭޝަށް ވެކްސިން ގެނައުމުގެ ކަންތައްތައް އެގައުމުގެ ޑައިރެކްޓޮރޭޓް ޖެނެރަލް އޮޮފް ޑްރަގް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ދީފައި ވަނީ ބެކްސިމްކޯ ފާމަސޫޓިކަލް ކުންފުންޏަށެވެ.

އެގޮތުން ފުރަތަމަ ހަ މަސް ދުވަހު ބެކްސިމްކޯ އިން މަހަކު ފަސް މިލިއަން ޑޯޒް ގެންނާނެ ކަމަށް ދާކާގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކުރެއެވެ. އަދި ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ވަރަށް ވެކްސިންގެ ޑޯޒްތައް ފޯރުކޮށްދެވުމުން ވެކްސިން ދިނުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންވާ އަމިއްލަ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ކްލިނިކްތަކަށް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ކަންތައްތައް އެކުންފުނިން ކުރާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ބަންގްލަދޭޝުން އެސްޓްރަޒެނެކާ އާއި އޮކްސްފޯޑްގެ ވެކްސިން އެގައުމުގައި އެމަޖެންސީކޮށް ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ އިރު، އެގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 522,000 އަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާފައެވެ.

އެސްޓްރަޒެނެކާ އާއި އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވާސިޓީގެ ކޮވިޑް-19 ވެކްސިނަކީ 70 އިންސައްތަ ކާމިޔާބު ވެކްސިނަކަށް ވާއިރު، އިންޑިއާ ގައި މި ވެކްސިން އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތްކުރަނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ފާމަސޫޓިކަލް ކުންފުނި ކަމަށްވާ ސިރަމް އިންސްޓިޓިއުޓުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.