ބުރާސްފަތި 21 ޖެނުއަރީ 2021
3 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 07
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:32
ވަޅޯ މަހުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރުން

މިފްކޯ އިން ވަޅޯ މަހުގެ އަގުވެސް ހެޔޮކޮށްފި

  • ކުރިން ވަޅޯމަސް ކިލޯއެއް ވިއްކަމުން ދިޔައީ 120 ރުފިޔާ އަށް

ކ. މާލެ | 7 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 19:14 | 6,248

މިފްކޯ އިން ބަންދުކޮށް ވިއްކާ ވަޅޯމަސް - މިފްކޯ

މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ (މިފްކޯ) އިން ވިއްކާ ފަސްމީރު ބްރޭންޑުގެ ވަޅޯމަހުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފިއެވެ.

އެ ކުންފުނިން ބުނީ ކުރިން 120 ރުފިޔާ އަށް ވިއްކި ވަޅޯމަސް ކިލޯ މިހާރު 105 ރުފިޔާ އަށް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

މިފްކޯ އިން ވަޅޯމަހުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފައިވާއިރު މަސްވެރިންގެ އަތުން މަސް ގަތުމަށް ގެނައި ބަދަލާއެކު ފަސްމީރު ފެލިވަރު މަސްދަޅު ވިއްކާ އަގު ވެސް ވަނީ ހެޔޮކޮށްފައެވެ.

މިފްކޯ އިން ބުނީ މިހާރު ތެޔޮ މަސްދަޅު ކޭހެއް 575 ރުފިޔާ އަށް އަދި މަސްދަޅެއް 12.25 ލާރި އަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ ކުރިން އެ ކުންފުނިން ތެޔޮ މަސްދަޅު ކޭހެއް 640 ރުފިޔާއަށް ވިއްކަމުންދިޔައިރު ތެޔޮ މަސްދަޅެއް ވިއްކާފައިވަނީ 13.05 ލާރިއަށެވެ.

އަދި މިހާރު ފެން މަސްދަޅު ކޭހެއް 530 ރުފިޔާ އަށް ލިބޭނެ ކަަމަށާއި މަސްދަޅެއް 11.25 ލާރިއަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. ކުރިން ފެން މަސްދަޅު ކޭހެއް 595 ރުފިޔާއަށް ވިއްކަމުންދިޔައިރު މަސްދަޅެއް ވިއްކަމުންދިޔައީ 12.05 ލާރިއަށެވެ.

ފަސްމީރުގެ މަސްދަޅަކީ އާންމުންގެ މެދުގައި މަޤްބޫލު އުފެއްދުމެކެވެ. ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ މަސްވެރިން ބާނާ މަސް، ދަޅުގައި ބަންދުކުރުމަށް، ކާރުހާނެއް އުފައްދާފައިވަނީ 1978 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުއަރީ މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މި ކާރުހާނާގެ މަސައްކަތް ފުރަތަމަ ފެށިއިރު، ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ކާރުހާނާ މެދުވެރިކޮށް 8 މެޓްރިކް ޓަނުގެ މަސް ކަނޑާ، ދަޅުގައި ބަންދު ކުރަމުން ދިޔައެވެ. މިހާރު މި ކާރުހާނާ މެދުވެރިކޮށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 50 މެޓްރިކް ޓަނުގެ ދަޅު މަސް ބަންދުކުރެއެވެ.

މިހާރު ފެލިވަރުގެ ކާރުހާނާއިން އުފައްދާ މަހުގެ ބާވަތްތަކަށް ބަލާއިރު، ކާރުހާނާއިން ރާއްޖޭގެ މާކެޓަށް ދެ ބާވަތެއްގެ މަހުގެ އުފެއްދުންތައް ބަންދުކޮށް ސަޕްލައި ކުރަމުންދެއެވެ. އެއީ ވަކިވަކި ގޭބީސީތަކަށް ހާއްސަ ކުދި މަސްދަޅު އަދި ޕައުޗްގެ އިތުރުން ރެސްޓޯރެންޓް ހޮޓާ އަދި ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަނަށް ހާއްސަ ބޮޑެތި މަސްދަޅު އަދި މަސް ޕައުޗެވެ. ކޮންމެ މަހަކު ރާއްޖޭގައި އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ފޮނުވުމަށް 10 ކޮންޓެއިނަރާއި 12 ކޮންޓެއިނަރާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް މަސްދަޅު ދަނީ ފޯރު ކޮށްދެމުންނެވެ.

ބޭރަށް އެކްސްޕޯޓް ކުރާ މަސް އިނގިރޭސިވިލާތް، ޔޫރަޕް، އޭޝިޔާ އަދި މެދުއިރުމައްޗާއި، އެފްރިކާ ބައްރުގެ ބާޒާރުތަކުގައި ވިއްކަމުންދާއިރު ދިވެހިންގެ މި އުފެއްދުމަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރިޒުނާ ޒަރީރު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.