ކ. މާލެ
|
28 އޭޕްރިލް 2017 | ހުކުރު 06:24
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް: މިއަހަރު ބަހާ ހިއްސާއަށް ޖެހޭ ވަރު ބޮޑު
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް: މިއަހަރު ބަހާ ހިއްސާއަށް ޖެހޭ ވަރު ބޮޑު
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލްގެ ފައިދާ
ބީއެމްއެލުން ހިއްސާއަކަށް 20 ރުފިޔާ ބަހަން ނިންމައިފި
 
މިއަހަރު 20 ރުފިޔާ ކަނޑައެޅީ ބޯޑުން
 
މިދިޔައަހަރު ހިއްސާއަކަށް ޖެހުނީ 17 ރުފިޔާ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިއްސާއަކަށް 20 ރުފިޔާ ބަހަން ނިންމައިފިއެވެ.


ބީއެމްއެލްއިން ބުނީ ޑިވިޑެންޓްގެ ގޮތުގައި ހިއްސާއަކަށް 20 ރުފިޔާ ބެހުމަށް ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމާފައިވާ ކަމުގައެވެ. އަދި އެއީ ޖުމްލަ 108 މިލިއަން ރުފިޔާކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެއެވެ.މިދިޔަ އަހަރު ބީއެމްއެލްގެ ހިއްސާއަކަށް ޑިވިޑެންޓްގެ ގޮތުގައި ބަހާފައިވަނީ 17 ރުފިޔާ އެވެ.ޑިވިޑެންޓްގެ ގޮތުގައި މިއަހަރު ހިއްސާއަކަށް 20 ރުފިޔާ ބަހަން ނިންމި އިރު މިއީ މިދިޔަ އަހަރަށް ވުރެ 18 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެއްކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ބުނެއެވެ.މިދިޔަ އަހަރު ބޭންކްގެ ސާފު ފައިދާވަނީ 61 އިންސައްތަ ކުރިއެރުމެއް ހޯދާފައެވެ. އެއީ ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 1.02 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް