ބުރާސްފަތި 21 ޖެނުއަރީ 2021
3 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 07
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ އަންނަ އިންޑިއާ ފަތުރުވެރިން އިތުރުވުން

އެއަރ ޓްރެވަލް ބަބަލް އާއިއެކު ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސޯސް މާކެޓަށް އިންޑިއާ!

  • އިންޑިއާގެ ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި ރާއްޖެއަށް އޮންނަ ޝައުގުވެރިކަން ވަނީ އިތުރުވެފައި
  • ފާއިތުވި އަހަރު ނިމުނު އިރު އިންޑިއާއިން 62،905 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައި
  • އަމާޒަކީ އަންނަ އަހަރުވެސް ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން އަންނަ ގައުމަކަށް އިންޑިއާ ހެދުން

ކ. މާލެ | 5 ޖެނުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 18:19 | 4,472

އިންޑިއާގެ އިންޑިގޯ އެއަރލައިންގެ ފްލައިޓެއް ވީއައިއޭގައި - ވެލާނާ އެއާޕޯޓް

ފާއިތުވި އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ގާއިމްކުރެވުނު އެއަރ ޓްރެވަލް ބަބަލް އާއި އެކު އިންޑިއާގެ ފެތުރުވެރިންގެ މެދުގައި ރާއްޖޭގެ މަގްބޫލުކަން އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

2020 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން އައި ގައުމަށް އިންޑިއާ ވުމާ ގުޅިގެން އިންޑިއަން ކޮމިޝަނުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އެއަރ ޓްރެވަލް ބަބަލް ގާއިމް ކުރެވުމާއިއެކު، އިންޑިއާ ގެ މަޝްހޫރު އެތައް ތަރިންނާއި ސެލެބްރިޓީން ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މީގެ ސަބަބުން އިންޑިއާގެ ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި ރާއްޖެއަށް އޮންނަ ޝައުގުވެރިކަން އިތުރުވެ، ރާއްޖެއަށް ޒިއާރަތް ކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުންގޮސް އިންޑިއާ މިވަނީ ދިވެހި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ އެންމެ ބޮޑު ސޯސް މާކެޓައް ވެފައިކަމަށް ހައި ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހައި ކޮމިޝަނުން އިސްނަގައިގެން 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއަރޓާގައި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ވެބިނަރ ތަކާއި ވާޗުއަލް އިވެންޓްތަކުގެ ސަބަބުން ދިވެހި ޓްރެވަލް އޭޖެންޓުންނާއި އިންޑިއާގެ ޓްރެވަލް އޭޖެންޓުން ގުޅުވައިދީފައިވާނެ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރެއެވެ.

މިހާރު ރާއްޖެ އަށް އިންޑިއާގެ ހަތަރު އެއަރލައިން ކަމަށްވާ އިންޑިގޯ، އެއަރ އިންޑިއާ، އަދި ގޯ އެއަރ އާއި ސްޕައިސް ޖެޓްގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއަރލައިން، މޯލްޑިވިއަން އިން މިހާރު އިންޑިއާގެ ހަ ސަރައްހައްދަކަށް ދަތުރުކުރަމުންދާ ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިރު، ކޮވިޑް-19 ބަލިމަޑު ކަމުގެ ސަބަބުން ދިމާވި ގޮންޖެހުންތަކާއި އެކުވެސް ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ އާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުމަށް އެއްވެސް ހީނަރުކަމެއް އައިސްފައި ނުވާކަމަށް އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރެއެވެ.

އެގޮތުން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗް މަހު ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި ސޮއި ކުރެވުނު ބައިލެޓަރަލް ވިސާ-ފްރީ އެގްރިމެންޓުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ޒިއާރަތްކުރާ އިންޑިއާގެ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފައި ކަމަށް ހައި ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރެއެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ކަމަށާއި މިކަންތައްތައް ތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަން ހައި ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރެއެވެ. އަދި 2018 ވަނަ އަހަރު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހް ވެރިކަމާއި ހަވާލުވުމަށްފަހު އިންޑިއާއި ރާއްޖެއާއި ދެމެދުއޮތް ޒަމާންވީ ގުޅުން އިތުރައް ވަރުގަދަވެފައިވާ ކަމަށް ހައިކޮމިޝަނުން ބުނެއެވެ.

ފާއިތުވި އަހަރު ނިމުނު އިރު އިންޑިއާއިން 62،905 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައިވާ އިރު، އުންމީދަކީ 2021 ވަނަ އަހަރުގައިވެސް މި ޓްރެންޑް ދަމަހައްޓައި އިންޑިއާގެ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިއާރަތް ކުރާ އަދަދު އިތުރުވަމުން ދިއުންކަމަށް އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަނުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރިޒުނާ ޒަރީރު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.