ބުރާސްފަތި 21 ޖެނުއަރީ 2021
3 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 07
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:32
އެސްޑީއެފްސީ އިން ދޫކުރާ ރިކަވަރީ ލޯނު

އެސްޑީއެފްސީ ރިކަވަރީ ލޯނަށް އެދި ޖުމްލަ 4,086 ފަރާތަކުން ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވޭ

  • އެސްޑީއެފްސީ އިން ވަނީ 2,053 ފަރާތަކަށް ރިކަވަރީ ލޯނު ދޫކޮށްފަ
  • ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ 1,520 ވިޔަފާރިއަކަށް ލޯނު ދޫކޮށްފައިވޭ

ކ. މާލެ | 5 ޖެނުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 09:22 | 2,011

އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭސް ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ) - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށާއި އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭސް ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ) މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރާ ރިކަވަރީ ސްކީމްގެ ލޯނުތަކަށް ޖުމްލަ 4,086 ފަރާތަކުން ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު 31 ގެ ނިޔަލަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނީ އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރާ 2,053 ފަރާތަކާއި 2,033 ވިޔަފާރިއެވެ. އެސްޑީއެފްސީ އަށް ހުށައަޅާފައިވާ ފޯމުތަކުގެ ތެރެއިން 2,205 ފޯމު ބަލައިގެންފައިވާއިރު، 705 ފޯމު ވަނީ ރިޖެކްޓުކޮށްފައެވެ. އަދި 2,182 ފޯމެއް ވަނީ ސޭންކްޝަން ކޮށްފައެވެ.

އެސްޑީއެފްސީ އިން ވަނީ 2,053 ފަރާތަކަށް ރިކަވަރީ ލޯނު ދޫކޮށްފައެވެ. އެއީ އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ 685 ފަރާތަކަށް 20.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނާއި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ 1,520 ވިޔަފާރިއަކަށް 360.6 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނެވެ.

އެސްޑީއެފްސީން ދޫކުރާ ލޯނުތައް އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ތިން އަހަރުގެ މުއްދަތެއް ލިބިގެންދާ އިރު، ލޯން ދޫކުރަނީ ހައެއް އިންސައްތައިގެ އިންޓެރެސްޓް ރޭޓެއްގައި ހަ މަސް ދުވަހުގެ ގްރޭސްޕީރިއަޑަކާއި އެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.