އަންގާރަ 26 ޖެނުއަރީ 2021
8 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 12
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
އިރުއޮއްސޭ 18:18
އިޝާ 19:33
ކޮވިޑް-19 ރިކަވަރީ ސްކީމް

ރިކަވަރީ ސްކީމްގެ ދަށުން ބީއެމްއެލް އިން ދޫކުރާ ލޯން 437 ވިޔަފާރިއަކަށް

  • ރިކަވަރީ ސްކީމްގެ ލޯނަށް އެދި 620 ފަރާތަކުން ވަނީ ހުށައަޅާފައި
  • މިހާތަނަށް ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޫކޮށްފައި ވަނީ 578.5 މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި 8 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު

ކ. މާލެ | 5 ޖެނުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 09:32 | 3,839

ބީއެމްއެލް އިން މީހަކު ހިދުމަތް ހޯދަނީ - ބީއެމްއެލް

ކޮވިޑް-19 ރިކަވަރީ ސްކީމްގެ ދަށުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން 437 ވިޔަފާރިއަކަށް ލޯން ދޫކޮށްފިއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއިން އާންމުކޮށްފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު 30 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ބީއެމްއެލް އިން ވަނީ ކޮވިޑް-19 އިކޮނޮމިކް ރިކަވަރީ ސްކީމްގެ ދަށުން 578.5 މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި 8 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ދޫކޮށްފައެވެ.

ރިކަވަރީ ސްކީމްގެ ލޯނަށް އެދި އެ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ 602 ފަރާތަކުން ހުށައަޅާފައިވާ އިރު، ބަލައިގެންފައި ވަނީ 437 ފޯމެވެ. އަދި 20 ފޯމެއް ރިޖެކްޓުކޮށްފައިވާ އިރު، 4 ފޯމެއް މިހާރު ވަނީ ޕްރޮސެސިންގައެވެ. ބީއެމްއެލް އިން ދޫކުރާ ލޯނަށް އެދި ހުށައަޅާފައިވާ 141 ފޯމެއް ރަނގަޅަށް ފުރިހަމަ ނުވާ ކަމަށް ވެސް ފިނޭންސުން ބުނެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 ރިކަވަރީ ސްކީމްގެ ދަށުން ބީއެމްއެލް އިން ދޫކުރާ ލޯނުތަށް ދޫކުރަނީ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން އާމްދަނީއަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ ރިސޯޓްތަކާއި 2019 ވަނަ އަހަރު ޓާންއޯވާގެ ގޮތުގައި 10 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކުންފުނިތަކަށެވެ.

މި ލޯނަކީ ރަހުނަކާއި ނުލައި ހައެއް އިންސައްތައިގެ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓެއްގައި ތިން އަހަރު ދުވަހުން ދައްކައި ހަލާސް ކުރާ ގޮތަށް ދޫކުރާ ލޯނުތަކެކެވެ. މި ލޯނުތަކަށް ހަ މަސް ދުވަހުގެ ގްރޭސް ޕީރިއަޑެއް ލިބިގެންދާއިރު، މި ހަ މަސް ދުވަހަށް އިންޓްރެސްޓް އަދި ޕްރިންސިޕަލް ޕޭމަންޓް ނުހިނގާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.