raajjemv logo
އީޝާ ޑިއޯލް
އީޝާ ޑިއޯލް ފުރަތަމަ ދަރިފުޅަށް ބަނޑުބޮޑު!
 
އީޝާއާއި ބާރަތަށް އަލަތު ދަރިއެއް ލިބެން އުޅޭތީ ތިބީ ވަރަށްއުފަލުން
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
4,759
ކ. މާލެ |
27 އޭޕްރިލް 2017 | ބުރާސްފަތި 14:33
އީޝާ ޑިއޯލް
ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި އީޝާ ޑިއޯލް އާއި އޭނާގެ ފިރިމިހާ ބާރަތު ތަހްތާނީއަށް ފުރަތަމަ ދަރިފުޅު ލިބެން އުޅޭކަން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

އެދެމީހުންގެ އާއިލާއިން ބުނެފައިވަނީ އީޝާއާއި ބާރަތަށް އަލަތު ދަރިއެއް ލިބެން އުޅޭތީ ތިބީ ވަރަށްއުފަލުންކަމަށެވެ.

އީޝާ ޑިއޯލް އަކީ ފިލްމީ ތަރި  ދަރުމެންދުރާ ޑިއޯލް އަދި ހެމާ މާލިނީގެ ދޮށީ އަންހެން ދަރިފުޅެވެ. އަދި ފިލްމީ ތަރި  ސަނީ ޑިއޯލް އަދި ބޮބީ ޑިއޯލް ގެ އެއްބަފާ ކޮއްކޮ ވެސް މެއެވެ.

ފިލްމް ކުޅުމުގެ އިތުރުން އީޝާ ޑިއޯލް އަކީ މަންމަ ހެމާ މާލިނީ ފަދައިން ކްލެސިކް ޑާންސް ދަސްކޮށްފައިވާ ނެށުން ތެރިއެކެވެ. މީގެ އިތުރުން އީޝާ ޑިއޯލަކީ އިންޑިޔާގެ ގައުމީ ފެންވަރުގައި އަންހެނުންގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅޭ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިއެއް ވެސް މެއެވެ.

އީޝާ ޑިއޯލް ހިންދީ ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ނިކުތީ 2002 ވަނަ އަހަރު ނިކުތް ކޮއި މޭރޭ ދިލްސޭ ޕޫޗޭ އިންނެވެ. މިހާތަނަށް 20 އަށްވުރެ ގިނަ ފިލްމްތަކުގައި މައި ރޯލް ތަކުން އީޝާ ފެނިގެން ގޮސްފައި ވެއެވެ.

ފުރަތަމަ ފިލްމްގައި އީޝާ އެކު ހަރަކާތްތެރި ވެފައިވަނީ އަނިލް ކަޕޫރުގެ ކޮއްކޮ ސަންޖޭ ކަޕޫރު އަދި އާފްތާބް ސިވްދަސާނީ އެވެ.

އީޝާ ކުޅެފައިވާ ފިލްމް ތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ހިޓްވި ފިލްމަކީ 2004 ވަނަ އަހަރު ނިކުތް ދޫމް އެވެ. އޭގެ ފަހުން ނިކުތް ކާލް އަކީ ވެސް ހިޓްވި ފިލްމެކެވެ.

އީޝާގެ ފިލްމް ތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަހުން ނިކުމެފައިވާ ފިލްމަކީ 2008 ވަނަ އަހަރު ކުރީކޮޅު ނިކުމެފައިވާ ސަންޑޭ އަދި ވަން ޓޫ ތްރީ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް