raajjemv logo
އިލް ނޮއިސް
"އިލް ނޮއިސް" މިރޭ ބޮޑު ސްކްރީނަށް!
 
ފިލްމު ދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހަތް ދުވަހު
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
1,886
ކ. މާލެ |
27 އޭޕްރިލް 2017 | ބުރާސްފަތި 13:58
އިލް ނޮއިސްގެ ޕޯސްޓަރެއް
ފޭސްބުކް

"އިލް ނޮއިސް" މިރޭ ޝްވެކް ސިނަމާގައި ރަސްމީކޮށް ޕްރިމިއާ ކުރާނެއެވެ. ޝްވެކްގައި "އިލް ނޮއިސް" ފިލްމު ދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު އެ ފިލްމު ދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހަތް ދުވަހުއެވެ. އަދި އެ ހަތް ދުވަހުވެސް ދެ ޝޯއެއް ދައްކާނެއެވެ.

ގޮތް ނޭނގޭ ބައްޔެއް ޖެހިފައިވާ މައިކްރޮބައިލޮޖިސްޓެއްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ މި ފިލްމުގެ ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާނީ ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސްވެސް ކޮށްފައިވާ އާންމުންގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ތިއޭޓާރ އާޓިސްޓް މުހައްމަދު މުންތަސިރު (މުންކޮ) އެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން މި ފިލްމުން ފެނިގެންދަނީ އަހުމަދު އަލަމް، ޝަމްއަތު އިބްރާހީމް، އަހުމަދު ނިމާލް އަދި ޖޫދެވެ. މިއީ ސައިކޮލޮޖިކަލް ތްރިލާއެކެވެ.

އިސްމާއިލް ނިހާދު ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ މި ފިލްމުގެ ސްކްރީން ޕްލޭ ލިޔެފައިވަނީ އަހުމަދު މައުރޫފް ޖަމީލެވެ.

މި ފިލްމް ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ވެސް ދައްކަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެގޮތުން ސްރީ ލަންކާ، ބަންގްލަދޭޝް، ނޭޕާލް އަދި ބޫޓާންގައި ފިލްމް އަޅުވަން މިހާރު ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި ޤައުމުތަކުގެ އިތުރުން ސިންގަޕޫރާއި މެލޭޝިއާގައި ވެސް "އިލް ނޮއިސް" އަޅުވަން މިހާރު އަންނަނީ ވާހަކަތަކެއް ދެކެވެމުންނެވެ. މި ފިލްމުގެ ބޮޑުބައި ގެނެސްދީފައިވަނީ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތުދެމުން މުންކޮ ބުނީ، އަންނަ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހާއި ހަމައަށް ޝްވެކް ސިނަމާގައި މި ފިލްމު ދައްކާނެ ކަމަށެވެ.

ވަރުގަދަ އާ ޓީމަކާއެކު ފިލްމު ނެރޭއިރު އެ ފިލްމުގެ ދިގުމިނަކީ 1 ގަޑިއިރާއި 30 މިނެޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް