ހޮނިހިރު 16 ޖެނުއަރީ 2021
11 އުތުރަހަޅަ
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 02
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:16
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:31
ކޮވިޑް-19 އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން

ކްރޮއޭޝީއާގައި ކޮވިޑު ޖެހުނު 99 އަހަރުގެ މީހާ ބަލިން ރަނގަޅުވުމުން ދިނީ "ތަމްބްސް އަޕް" އެއް

  • އޭނާ ހަސްފަތާލުގައި އެނދުމަތި ކުރީ މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅު
  • "ތަމްބްސް އަޕް" އެއް ދިން ފޮޓޯ މިހާރު މީސްމީޑިއާގައި ދަނީ ވައިރަލް ވަމުން
  • ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން 1،524،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވޭ

ކ. މާލެ | 6 ޑިސެންބަރ 2020 | އާދީއްތަ 00:45 | 8,014

ކްރޮއޭޝިއާގައި ކޮވިޑް ޖެހިގެން ރަނގަޅުވި އުމުރުން 99 އަހަރުގެ މާގަރިޓާ ކްރަންޖެކް - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ކްރޮއޭޝިއާގައި ކޮވިޑު ޖެހުނު 99 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެއެވެ.

ޑެއިލީމެއިލްގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުން އުމުރުން 99 އަހަރުގެ މާގަރިޓާ ކްރަންޖެކް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެގެން ހަސްފަތާލުގައި އެނދުމަތި ކުރީ މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅުއެވެ. އޭނާއަކީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ބައިތިއްބާ މަރުކަޒެއްގައި ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ މީހެއް ކަމަށް ޑެއިލީ މެއިލްގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން މާގަރިޓާ ވަނީ އޮގުލިން ޖެނެރަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި 3 ހަފްތާ ވަންދެން ފަރުވާ ހޯދާފައެވެ. އަދި އެންމެ ފަހުން ބަލިން ރަނގަޅުވުމާއެކު، މީޑިއާތަކަށް ދިން އިންޓަރވިއުއެއްގައި "ތަމްބްސް އަޕް" އެއް ދިން ފޮޓޯ މިހާރު މީސްމީޑިއާގައި ދަނީ ވައިރަލް ވަމުންނެވެ. ނޫސްވެރިންނަށް ދިން އިންޓަރވިއުއެއްގައި މާގަރިޓާ ބުނި ގޮތުގައި ކޮވިޑަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށްފަހު މިހާރު އޭނާގެ ޙާލު މުޅިން ރަނގަޅެވެ.

އުމުރުން ދުވަސް ވުމުގެ ސަބަބުން މާގަރިޓާ އެނދުމަތިވެފައި އޮންނަތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވީނަމަވެސް، އޭނާގެ ސިއްޙީ އިތުރު މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. އެގޮތުން އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ކޮވިޑު ޖެހިގެން ޙާލަތު ގޯސްވާ ނިސްބަތް ގިނަ ނަމަވެސް، މާގަރިޓާ ބަލިން ފަސޭހަވީ އެ ސަބަބާހެދި ކަމަށް ވެދާނެ ކަމަށް ޑޮކްޓަރުންނާ ޙަވާލާދީ ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓު ކުރެއެވެ.

މުޅި ދުނިޔެއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން 1،524،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި، ސިއްޙީ އެކި މައްސަލަތައް ތަޙައްމަލު ކުރަމުންދާ މީހުން ނިސްބަތުން ގިނައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.