ހޮނިހިރު 16 ޖެނުއަރީ 2021
11 އުތުރަހަޅަ
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 02
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:16
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:31
އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު

ކެލެފޯނިއާގެ ނަތީޖާއާއިއެކު ބައިޑަން ރަސްމީކޮށް އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

  • އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ބައިޑަން އަށް ބޭނުންވާ 270 އިލެކްޓޯރިއަލް ވޯޓު ވަނީ ކަށަވަރު ވެފައި
  • އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޓާރން އައުޓް 1900 ގެ ފަހުން އެންމެ ގިނަވީ މި އަހަރުގެ އިންތިޚާބުގައި
  • އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް ވަނީ ބަލި ގަބޫލުނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި

ކ. މާލެ | 5 ޑިސެންބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 22:42 | 11,092

އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ޖޯ ބައިޑަން - ގެޓީ އިމޭޖާސް

އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެލެފޯނިއާ އިލެކްޓޯރިއަލް ވޯޓުން ކުރިހޯއްދަވައި ޖޯ ބައިޑަން ރަސްމީކޮށް އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި އެވެ.

ކެލެފޯނިއާ އަކީ އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓުތަކުގެ ތެރެއިން އިލެކްޓޯރިއަލް ވޯޓުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ ނެރުނު އެންމެ ފަހު ސްޓޭޓެވެ. ކެލެފޯނިއާގެ ސެކެޓްރީ އޮފް ސްޓޭޓް އެލެކްސް ޕަޑިއްލާ ވިދާޅުވީ ކެލެފޯނިއާ ސްޓޭޓުގެ 55 އިލެކްޓޯރިއަލް ވޯޓު ބައިޑަން ހޯއްދަވާފައިވާ ކަމަށެވެ. މިއާއިއެކު އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ބައިޑަން އަށް ބޭނުންވާ 270 އިލެކްޓޯރިއަލް ވޯޓު ވަނީ ކަށަވަރުވެފަ އެވެ.

އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޓާރން އައުޓް 1900 ގެ ފަހުން އެންމެ ގިނަވީ މި އަހަރުގެ އިންތިހާބުގަ އެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް ބައިޑެންއަށް 73 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ވޯޓް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާއިރު، މިއީ މިހާތަނަށް އެ ޤައުމުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބެއްގައި ކެނޑިޑޭޓަކަށް މިހާ ގިނަ ވޯޓު ލިބިވަޑައިގެންނެވި ފަހަރު ކަމަށް ބީބީސީގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެ އެވެ.

އުމުރުފުޅުން 78 އަހަރުގެ ޖޯ ބައިޑެން އަކީ އެމެރިކާގެ ރައީސަކަށް މިހާތަނަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި އެންމެ އުމުރުން ދުވަސްވީ ރައީސްވެސްމެ އެވެ. އަދި ހަމަ އެއާއެކު، އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައިމިވަނީ އެމެރިކާގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ނައިބްރައީސަކީ ކަމަލާ ހެރިސް އެވެ.

އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ ރަސްމީކޮށް އިއުލާން ކުރުމަށް އިލެކްޓަރުން ބައްދަލު ކުރަން ޑިސެމްބަރު 14 ވަނަ ދުވަހަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު އިންތިހާބީ ރައީސް ބައިޑަން ހުވާ ކުރައްވާނީ ޖެނުއަރީ 20 ގައެވެ.

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް ވަނީ ބަލި ގަބޫލުނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އިންތިހާބަށް ފަހު ޓްރަމްޕް ވަނީ އިންތިހާބުގައި ބޮޑެތި އޮޅުވާލުންތަކެއް ހުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރައްވާފަ އެވެ. އެކަމަކު ބަލި ގަބޫލު ނުކުރެއްވި ނަމަވެސް ޓްރަމްޕް ވަނީ ވެރިކަން ބަދަލު ކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ މިދިޔަ ހަފުތާގައި ދެއްވައިފަ އެވެ.

ޓްރަމްޕްގެ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން އެ މަނިކުފާނުގެ ކެމްޕޭނުން ވޯޓާ ދެކޮޅަށް ބައެއް ސްޓޭޓުތަކުގައި ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވީ ނަމަވެސް ހެކި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ މައްސަލަތައް ވަނީ ބޭރުކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރިޒުނާ ޒަރީރު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.