ބުދަ 20 ޖެނުއަރީ 2021
2 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 06
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:32
އީގަރ މުސްލިމުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ

އީގަރ މުސްލިމެއްގެ ދުލުން - ކޭމްޕްތަކުގައި ހުކުރު ދުވަހު ކާންދެނީ އޫރުމަސް!

  • މި ތުހުމަތުތައް ކޮށްފައިވަނީ އީގަރ ދަރިފަސްކޮޅުގެ ސޯތްބޭ ނަމަކަށް ކިޔާ ޑޮކްޓަރެއް
  • މި ކޭމްޕްތަކުގައި ޖިސްމާނީ އަދި ޖިންސީ އަނިޔާކުރުން އާންމު، ދަރިމައިވުން ހުއްޓުވާ - ސޯތްބޭ
  • ޗައިނާ ސަރުކާރުން މި ތުހުމަތުތައް ދޮގުކުރޭ، ބުނަނީ މަސައްކަތްކުރަނީ ހަރުކަށިފިކުރާ ދެކޮޅަށް ކަމަށް

ކ. މާލެ | 4 ޑިސެންބަރ 2020 | ހުކުރު 12:01 | 19,512

ޗައިނާގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މުސްލިމު ރައްޔިތުންތަކެއް - އޭއެފްޕީ

ޗައިނާގެ "ރީ-އެޑިއުކޭޝަން" ކޭމްޕްތަކާއި ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުތަކުގައި އީގަރ މުސްލިމުންނަށް އޫރު މަސް ކާންދޭ ކަމަށް، އެތަނުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރިކަމަށް ބުނާ ޑޮކްޓަރަކު ޝާއިއުކުރި ފޮތެއްގައި ތުހުމަތުކޮށްފިއެވެ.

ސޭރަގުލް ސޯތްބޭ ނަމަކަށް ކިޔާ މި އަންހެން މީހާ، މިހާރު ދިރިއުޅެމުން އަންނަނީ ސްވީޑްންގައެވެ. އޭނާއަކީ ޑޮކްޓަރެއްގެ އިތުރުން މުދައްރިސެއް ކަމަށް "އަލްޖަޒީރާ" ގެ ރިޕޯޓެއްގައިވެއެވެ. އެގޮތުން ސޯތްބޭގެ "ދަ ޗީފް ވިޓްނަސް" ފޮތުގައި އޭނާވަނީ، ޗައިނާގެ މައި ސަރުކާރުން ހިންގާ ކޭމްޕްތަކުގައި އޭނާގެ ތަޖުރިބާއާއި، އޭނާއަށް ފެނުނު މަންޒަރުތައް ތަފްސީލުކޮށްދީފައެވެ.

ސޯތްބޭ ތުހުތަމުކުރާ ގޮތުގައި، މި ކޭމްތަކުގައި މީހުންނަށް އަނިޔާ ކުރުމާއި، ޖިންސީ ހާނިއްކަ ދިނުމާއި ދަރިމައިވުން ހުއްޓުވަން ގަދަކަމުން "ސްޓްރެލައިޒް" ކުރުމަކީ އާންމުކަމެކެވެ. އަދި އެ ކޭމްޕްތަކުގައި ތިބި މުސްލިމުންނަށް ހުކުރު ދުވަހުގެ "ހާއްސަ" ކެއުމަކީ އޫރު މަސް ކަމަށް އޭނާ ތުހުމަތުކޮށްފައިވެއެވެ.

އަލްޖަޒީރާއަށް ދިން ބަސްތީގަތުމެއްގައި ސޯތްބޭ ބުނީ، އޭނާގެ ލޮލުން ފެނުނު ލާއިންސާނީ އަމަަލުތަކުގެ ސަަބަބުން އަދިއަދަށް ދާންދެންވެސް ބިރުވެރި ހުވަފެންތައް ފެންނަ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ކިޔައިދޭންވެސް އުނދަގޫ ވާހަކަތަކެއްކަން ފާހަގަކޮށް އޭނާ ބުނީ، އޫރު މަސް ކާން ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ ޒިންޖިއާންގެ މުސްލިމުން ލަދުގަންނަވާލަން ކަމަށެވެ.

އީގަރ މުސްލިމުންގެ މައްސަލައިގައި ޗައިނާއަށް އަމާޒުވާ ފާޑުކިޔުންތައް އިތުރުވަމުން އަންނައިރު، ޗައިނާ ސަރުކާރުން މި ތުހުމަތުތައް ދޮގުކުރެއެވެ. އަދި ބުނަނީ، އެ ކޭމްޕްތައް ހިންގަނީ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ފިކުރާ ދެކޮޅަށް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.