ހޮނިހިރު 16 ޖެނުއަރީ 2021
11 އުތުރަހަޅަ
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 02
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:16
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:31
އެމްއެންޔޫގެ ކޯސްތައް އިއުލާންކުރުން

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯސްތަކަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު އޮންލައިންކޮށް ހުޅުވާލައިފި

  • ކޯސްތަކަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައި

ކ. މާލެ | 3 ޑިސެންބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 16:07 | 16,303

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ - ރާއްޖެއެމްވީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯސްތަކަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އަންނަ އަހަރޔގެ ފެބްރުއަރީ ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފުރަތަމަ ޓާމް ކޯސްތަކަށް ވަނުމަށް ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އޮންލައިން ޕޯރޓަލް portal.mnu.edu.mv މެދުވެރިކޮށެވެ.

މި ގޮތުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯސްތަކަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންުޔޫއިން ބުންޏެވެ. އެގޮތުން ތަފާތު ދާއިރާތަކަށް 100 ށްވުރެ ގިނަ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ޓޫރިޒަމް، ހޮސްޕިޓާލިޓީ، ކަލިނަރީ އާޓްސް، އަދި ޖަރނަލިޒަމް ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސް، ކޮމްޕިޔުޓަރ ސައިންސް އަދި ބިޒްނަސް އާއި އެކައުންޓިންގ، ސައިކޮލޮޖީގެ އިތުރުން ސިވިލް އެންޖިނިއިރިންގ އަދި އެންވަޔަރަންމަންޓަލް މެނޭޖުމަންޓް ހމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.