ހޮނިހިރު 16 ޖެނުއަރީ 2021
11 އުތުރަހަޅަ
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 02
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:16
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:31
ކޯވިޑް-19

މިހާރު ދަނީ ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރެވެމުން، ވަރަށް އަވަހަށް ވެކްސިން ލިބޭނެ: ޑރ. ޝާހު މާހިރު

  • ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކަށް ވުރެ މާކުރިން ރާއްޖެއިން ބައެއް މުހިއްމު ފިޔަވަޅުތައް އެޅި
  • މޮޑަރނާ އާއި އޮކްސްފޯޑްގެ ވެކްސިން ރާއްޖެއަށް ލިބޭތޯ މަސައްކަތް އެބަކުރަން
  • ރާއްޖޭގައި ވެކްސިން ދޭނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުން

ކ. މާލެ | 3 ޑިސެންބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 08:24 | 10,609

ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޑރ ޝާހު އަބްދުﷲ މާހިރު، ރާއްޖެޓވީގެ ފަލަ ސުރުހީ ޕްރޮގްރާމުގައި - ރާއްޖެއެމްވީ

ހާމަކުރަމުންދާ އަދަދުތައް އެކި ދުވަހު ތަފާތުވި ނަމަވެސް، ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަން ކޮންޓްރޯލް ކުރެވެމުންދާ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޑރ. ޝާހު އަބްދުﷲ މާހިރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ދެވިފައިވާ ލުއިތަކާއި، މި ބައްޔަށް ބޭނުންވާ ވެކްސިން ހޯދުމަށް ރާއްޖެއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮށް، ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޑރ. ޝާހު މާހިރު ވިދާޅުވީ، ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކަށް ވުރެ މާކުރިން ރާއްޖެއިން ބައެއް މުހިއްމު ފިޔަވަޅުތައް އެޅި ކަމަށާއި އެގޮތަށް ކަންކަން ބައްޓަން ކުރުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގައި ނިސްބަތުން މި ބަލި ފެތުރެމުންދާ މިންވަރު މަދުވެ، ބަލިޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓެމުންދާ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑރ. ޝާހު މާހިރު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި އަމަލު ކުރަމުން އަންނަނީ ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ އާއި ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ގައުމުތަކުން ކަރަންޓީނުގެ ހާލަތުގައި އަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން ވެސް މިބަލި ރާއްޖޭގައި ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްތަކަށް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ގައިޑްލައިންސް ތަކާއި އެހެން ގައުމުތަކުގައި ކަންތައްތައް ކުރާ ގޮތް ބަލަމުން މިގެންދަނީ. އެކި ގައުމުތަކުންވެސް މި ހާލަތުގައި ކަރަންޓީނުގެ ހާލަތުގައިވެސް އެބަހުރޭ އެކި ގޮތްގޮތަށް ކަންތައް ކޮށްފަ. މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޯކަލް ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫޕް، އެޗްޕީއޭގެ ޕަބްލިކް ހެލްތު މިންގަނޑުން ވިސްނާފަ ނެގޭ މެޝަރސްތަކެއް މިއީ.

~ ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޑރ ޝާހު އަބްދުﷲ މާހިރު

ޑރ. ޝާހު މާހިރު ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ވެކްސިން ހޯދުމަށް ރާއްޖެއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވަސިޓީންނާއި ބޭސް އުފައްދާ ކުންފުނި އެސްޓްރާޒެނެކާ ގުޅިގެން އުފެއްދި ކޮވިޑް ވެކްސިނާއި އެމެރިކާގެ މޮޑަރނާ ކުންފުނިން އުފެއްދި ކޮވިޑް ވެކްސިން ރާއްޖެއަށް ލިބޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ޑރ. ޝާހު މާހިރު ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑުގެ ވެކްސިން ލިބެންވާއިރަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ވުމުގެ ގޮތުން ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީއެއް އުފައްދައި، އެ ތައްޔާރީތައް ވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުން ވެކްސިން ދިނުމުގައި އިސްކަންދޭނެ އުމުރުފުރާތަކާއި ކެޓަގަރީތައް ދެނެގަނެވިފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ރާއްޖެއިން ކޮވެކްސް ފެސިލިޓީގައި ބައިވެރިވެފައިވާތީ އާބާދީގެ 20 އިންސައްތަ މީހުންގެ ގަޔަށް ޖަހާ ވަރަށް ހިލޭ ވެކްސިން ލިބޭނެ ކަމަށް ވެސް ޑރ. ޝާހު މާހިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.