ހޮނިހިރު 16 ޖެނުއަރީ 2021
11 އުތުރަހަޅަ
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 02
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:16
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:31
ފަތުރުވެރިންނަށް ލަންކާ ހުޅުވާލުން

ލަންކާގައި އެންމެ ކުރުވެގެން 14 ދުވަސް ހޭދަކުރަން ޖެހޭ ގޮތަށް އެގައުމު ހުޅުވާލަނީ!

  • ޑްރާފްޓެއް ވަނީ މިހާރު އެކުލަވައިލައިފައި
  • ލަންކާ އަށް އެތެރެވެވޭނީ މަދުވެގެން 14 ދުވަހަށް
  • އެތެރެވެވޭނީ ޕީސީއާރް ޓެސްޓުގެ ނަތިއްޖާ ދެއްކުމުން

ކ. މާލެ | 2 ޑިސެންބަރ 2020 | ބުދަ 12:27 | 19,463

ލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯގެ ހޮޓަލެއް - ޓްވިޓަރ

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ސްރީލަންކާގެ އެއާޕޯޓު ބަންދުކޮށްފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ބައިނަލްއަގްވާމީ ފަތުރުވެރިކަމަށް އެ ގައުމު ހުޅުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ސްރީލަންކާގެ ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެސްއެލްޓީޑީއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.

އެސްއެލްޓީޑީއޭގެ ޗެއަރޕަރސަން ކިމަރްލި ފެނާންޑޯ ވިދާޅުވީ، ފަތުރުވެރިން އަމަލުކުރަން ޖެހޭ ގޮތުގެ ގައިޑްލައިންތައް ފައިނަލް ކޮށް ޑްރާފްޓެއް މިހާރު އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ޑްރާފްޓަށް ކަމާއި ގުޅޭ އިދާރާތަކާއިއެކު މިހާރު މަޝްވަރާތައް ކުރެވެމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެ ޑްރާފްޓް ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން ފަތުރުވެރިންނަށް އެއާޕޯޓު ހުޅުވާލަނީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. ފެނާންޑޯ ވިދާޅުވީ، ގައިޑްލައިންތައް ހެލްތް އޮތޯރިޓީ އަށްވެސް ހުށައަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ގައިޑްލައިންއާ ހަވާލައި ދެއްވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ، ލަންކާ އަށް އެތެރެވެވޭނީ އެންމެ މަދުވެގެންވެސް 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކަމަށެވެ. ފަތުރުވެރިން ތިބޭ ތަންތަނުގެ ގައިޑްލައިން ބަހާލާފައިވަނީ ދެ ލެވެލް އަކަށެވެ.

14 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެ ގައުމަށް އެތެރެވާ ފަތުރުވެރިޔާ ހުންނަން ޖެހޭނީ ޓޫރިޒަމް ބޯޑުން ހުއްދަ ދީފައިވާ ''ލެވެލް 1'' ގެ ހޮޓަލެއްގަ އެވެ. އެ ހޮޓާތަކުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރާ މީހުންނަށް އެތަނުން ބޭރަށް ނުދެވޭނެ އެވެ. ދެވަނަ ލެވެލް އަކީ 14 ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހަށް ޗުއްޓީ ހޭދަކުރާ މީހުންނަށް ހާއްސަކުރާ ލެވެލްއެކެވެ. ''ލެވެލް 2'' ގެ ހޮޓާތަކުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރާ ފަތުރުވެރިންނަށް ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ޓުއަރ ގައިޑަކާއި އެކު ކަނޑައެޅިފައިވާ ބައެއް ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރެވޭނެ އެވެ. 28 ދުވަހަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިޔާ އަށް އެސްއެލްޓީޑީއޭ ގައި ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގައިވެސް ހުރެވޭނެ އެވެ.

ލަންކާ އަށް އެތެރެވާ އެންމެންވެސް ''ވިޒިޓް ސްރީލަންކާ އެޕް'' ޑައުންލޯޑް ކުރަން ވަނީ އެދިފައެވެ. އެތެރެވާ އެންމެންވެސް ވިސާ ޕްރެސެސް ގައި ކޮވިޑް-19 އިންޝިއުރެންސް ނަގަން ޖެހެއެވެ. އެ އިންޝިއުރެންސް އަކީ އެއް މަހުގެ އިންޝިއުރެންސްއެކެވެ.

އެއް މަހުގެ ބަދަލުގައި ހަ މަސް ދުވަހަށް ވިސާ ދޫކުރަން ޕްރޮޕޯސަލް އެއް ވަނީ ކެބިނެޓަށް ހުށައަޅާފަ އެވެ. އެއާޕޯޓުން އެތެރެވެވޭނީ 72 ގަޑިއިރު ކުރިން ހަދާފައިވާ ޕީސީއާރް ޓެސްޓު ރިޕޯޓްވެސް ހުށައަޅަން ޖެހެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރިޒުނާ ޒަރީރު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.