ބުދަ 20 ޖެނުއަރީ 2021
2 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 06
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:32
އުރީދޫގެ ހިދުމަތްތައް މެދުކެނޑުން

ސިސްޓަމަށް ދިމާވި ކަރަންޓް މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން އުރީދޫގެ ހިދުމަތްތައް މެދުކެނޑިއްޖެ

  • މާލެ ސަރަހައްދުގައި އުރީދޫގެ ނަމްބަރުތަކުން ނުގުޅޭ، އިންޓެނެޓްގެ ހިދުމަތެއް ނުލިބޭ
  • މިހާރު މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން، ކުޑައިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ހިދުމަތްމ ލިިބޭނެ - އުރީދޫ

ކ. މާލެ | 1 ޑިސެންބަރ 2020 | އަންގާރަ 15:29 | 3,272

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް - ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސް

އުރީދޫގެ ސިސްޓަމަށް ދިމާވި ކަރަންޓް މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން އެ ކުންފުނީގެ މުއާސަލާތީ ހިދުމަތްތައް ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކެނޑިއްޖެއެވެ.

"ރާއްޖެއެމްވީ" އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން އުރީދޫއިން ބުނެފަައިވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ހިދުމަތްތަކަށް ބުރޫއަރަން ދިމާވި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމި، ހިދުމަތްތައް އަލުން ލިބިގެން ދާނެ ކަމަށެވެ.

އުރީދޫއިން ވަނީ ހިދުމަތަށް ދިމާވި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ދިމާވި ދަތިތަކަށް ކަސްޓަމަރުންގެ އަރިހުން މައާފަށް އެދިފައެވެ.

ނޯޓް: އުރީދޫގެ ހިދުމަތްތަކަށް ދިމާވި މައްސަލަ 16:58 ގައި ހައްލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ވަނީ މައުލޫމާތު ދީފައި

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.