ހޯމަ 25 ޖެނުއަރީ 2021
7 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 11
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
އިރުއޮއްސޭ 18:18
އިޝާ 19:33
އޮބިއޯން ފިހާރަ ހުޅުވުން

އޮބިއޯން: ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ސާމާނާއި އެކު ހުޅުވި ފުރަތަމަ ފިހާރަ!

  • ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ހޯދަން ބޭނުންވާ ކޮންމެ އެއްޗެއްވެސް އެފިހާރައިން ލިބެން ހުންނާނެ
  • ކުޅިވަރުގެ ބްރޭންޑް މުދާ އެއްތަނަކުން ލިބެން ހުރީ އޮބިއޯންއިން

ކ. މާލެ | 29 ނޮވެންބަރ 2020 | އާދީއްތަ 23:05 | 11,748

އޮބިއޯން ފިހާރަ: ކުޅިވަރުގެ ހުރިހާ ސާމާނު އެއްތަނަކުން ލިބޭނެ - ރިޒުނާ ޒަރީރު

ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާގެ ހުރިހާ ސާމާނު އެއްތަނަކުން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި މަޖީދީމަގުގައި އޮބިއޯން ފިހާރަ ހުޅުވައިފިއެވެ.

ނޮވެމްބަރ 25 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުވި މި ފިހާރައަކީ ކުޅިވަރުގެ ހުރިހާ ސާމާނެއް ލިބެން ހުރި ފިހާރަކައަށްވާއިރު، ހުރިހާ ބްރޭންޑެއްގެ ކުޅިވަރަށް ހާއްސަ ސާމާނާއި ކުއަލިޓީ އުފެއްދުންތައް ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށް އޮބިއޯންގެ ޝޮޕް މެނޭޖަރ އަލީ ޝިފާޒު ބުންޏެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއާއި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޝިފާޒް ބުނެފައިވަނީ ހުރިހާ ބްރޭންޑަކުން ވަރަށް ބޮޑު ރޭންޖެއްގެ ސާމާނު ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށާއި މި މިފިހާރައިގެ ތަފާތަކީ ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ހޯދަން ބޭނުންވާ ކޮންމެ އެއްޗެއްވެސް އެފިހާރައިން ލިބެން ހުރުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ދެ ޖިންސްގެ ޒުވާނުންނަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ސާމާނަކާއި، އަދި ވަކިން ޙާއްސަކޮށް ކުޑަކުދިންގެ ވައިލްޑް ރޭންޖެއްގެ އުފެއްދުންތައް އޮބިއޯންއިން ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށް ޝިފާޒް ބުންޏެވެ.

ޕްރައިޒް ރޭންޖަށް ބަލާއިރު އަތް ފޯރާ ފަށުގައި ހުރިހާ އައިޓަމެއްވެސް ލިބެން ހުންނާނެ. މަޖީދީމަގު ރަސްމީ ބޯޅަ ދަނޑު ކައިރި މި ފިހާރަ ހުޅުވަން ނިންމީވެސް ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހައިން ފިހާރައަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ތަކެތި ބއްލަވައިގަތުމަށް ފުރުޞަތު ދޭން ވެގެން. އަދި ހުރިހާ އުމުރު ފުރާއެއްގެ ބޭފުޅުންނަށްވެސް ހާއްސަ އެކި އައިޓަމްތައް މިފިހާރައިން ލިބޭނެ. މީގެ އިތުރުން ފިހާރައިގެ ޑިޒައިން މިހާ ރީތިކޮށްދިން ޑީޖޭ ހޯލްޑިންސްއަށް ވަރަށް ޝުކުރުދަންނަވަން.

~ ~ އޮބިއޯންގެ ޝޮޕް މެނޭޖަރ އަލީ ޝިފާޒު

އޮބިއޯންއިން ލިބެން ހުރި ބައެއް ބްރޭންޑްތަކުގެ އުފެއްދުންތަކަށްބަލާއިރު، ޖިމް ވެއަރ، ޖިމް އިކިއުޕްމަންޓް އަދި ފުޓްބޯޅައަށް ލޯބި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ސާމާނެއް ހިމެނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެންމެ ބާރަށް ހިނގާ އެއް އުފެއްދުމަކީ ސްވިމިން ގިއަރ ކަން ފާހަގަކުރަމުން ޝިފާޒް ބުނީ މި ފިހާރައިން އޮންލައިންކޮށް ތަކެތި ބައްލަވައިގަތުމަށްވެސް ފުރުޞަތެއް ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޯޑަރ ކުރާ އައިޓަމްތައް ޑެލިވަރީކޮށް ދިނުމުގެ ޚިދުމަތްވެސް އޮބިއޯންއިން ފޯރުކޮށްދެއެވެ.

އަދި ކުޅިވަރުގެ ބްރޭންޑް މުދާ ވިއްކި ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް ހުރިހާ ޕްރޮޑަކްޓަކުންވެސް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހެޔޮ އަގުގައި ތަކެތި ލިބޭނެ ކަމަށް އޮބިއޯއިން ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.