ހޮނިހިރު 16 ޖެނުއަރީ 2021
11 އުތުރަހަޅަ
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 02
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:16
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:31
ގުރުއާން ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގައުމީ މުބާރާތް

ގުރުއާން މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ބުރަށް ހޮވޭ ބައިވެރިން އަންނަ މަހުގެ 6 ގެ ކުރިން އިއުލާން ކުރާނަން: މިނިސްޓްރީ

  • ކީރިތި ގުރުއާން ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ވާޗުއަލް މުބާރާތުގެ ޕޯޓަލް އަދި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓްގައި އިއުލާނުކުރެވޭނެ
  • އޮޑިޝަން ބުރު ފަށާފައިވާއިރު މުބާރާތް ބާއްވާނީ ދެ ބުރަކަށް ބަހާލައިގެން، ފުރަތަމަ ބުރު މި މަހުގެ 28 ގައި ވަނީ ނިމިފައި
  • ފަހު ބުރު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ 13 ޑިސެމްބަރ 2020 ފެށިގެން 17 ޑިސެމްބަރ 2020 ގެ ނިޔަލަށް

ކ. މާލެ | 29 ނޮވެންބަރ 2020 | އާދީއްތަ 10:29 | 2,492

މީގެކުރިން ބޭއްވި ގުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ގައުމީ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން، މިފަހަރު މި މުބާރާތް ބާއްވަމުންދަނީ ބަލައިގެން ކިޔެވުމަށް ހާއްސަ މުބާރާތެއްގެ ގޮތުގައި - ރައީސް އޮފީސް

ކީރިތި ޤުރުއާން ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ވާޗުއަލް ޤައުމީ މުބާރާތް 2020 ގެ ފައިނަލް ބުރަށް ހޮވޭ ބައިވެރިން އަންނަ މަހުގެ 6 ގެ ކުރިން އިއުލާން ކުރާނެކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

މިކަން ހާމަކޮށް، އެ މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނީ، ފައިނަލް ބުރަށް ހޮވޭ ކުދިންގެ ލިސްޓު 6 ޑިސެމްބަރު ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން ކީރިތި ގުރުއާން ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ވާޗުއަލް މުބާރާތުގެ ޕޯޓަލް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް އިއުލާން ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ބާއްވާ "ކީރިތި ޤުރްއާން ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ވާޗުއަލް ޤައުމީ މުބާރާތް 2020" އަކީ މީގެ ކުރިން ބާއްވަމުންދިޔަ ޤައުމީ މުބާރާތާއި ޚިލާފަށް މިހާރުގެ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ވާޗުއަލްކޮށް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ޚާއްޞަ މުބާރާތެކެވެ.

މި މުބާރާތް ދެ ކެޓަގަރީއަކަށް ބަހާލައިގެން ގެންދާއިރު މި ދެ ކެޓަގަރީއަކީ މުޖައްވަދުކޮށް (ދިގު ރާގަށް) އަދި ހަދަރުކޮށް (ކުރު ރާގަށް) ކިޔެވުމެވެ. މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް މިނިސްޓްރީއިން ނިންމާފައި ވަނީ ދެ ބުރަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ބުރަކީ އޮޑިޝަންގެ ބުރެވެ. އޮޑިޝަން ބުރު ވަނީ 28 ނޮވެމްބަރަށް ނިމިފައެވެ. އަދި ފައިނަލް ނުވަތަ އެންމެ ފަހު ބުރު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ 13 ޑިސެމްބަރ 2020 ފެށިގެން 17 ޑިސެމްބަރ 2020 ގެ ނިޔަލަށެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ހަމައެކަނި ދިވެހިންނަށެވެ. އަދި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓްރީވުމާ އެކު އޮޑިޝަންގެ ވީޑިއޯ އަޕްލޯޑު ކުރަންޖެހެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.