ހޮނިހިރު 16 ޖެނުއަރީ 2021
11 އުތުރަހަޅަ
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 02
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:16
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:31
ފަލަސްތީނުގެ ރެފިއުޖީން

އދ އިން ފަލަސްތީނުގެ ރެފިއުޖީންނަށް ދޭ ފަންޑު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހުސްވުމާ ގާތަށް

  • ފަންޑުގައި ހުރި ފައިސާ އަހަރު ނިމެންވާއިރަށް ހުސްވާނެ ކަމަށް ވަނީ އަންދާޒާ ކުރެވިފަ
  • މިއީ ފަލަސްތީނުގެ ރެފިއުޖީންނަށް ދޭ ފަންޑު މިގޮތަށް ހުސްވެގެންދާ ފުރަތަމަ ފަހަރު
  • ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް މަދުވެގެން 70 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އެހީ ބޭނުންވޭ

ކ. މާލެ | 27 ނޮވެންބަރ 2020 | ހުކުރު 04:39 | 5,029

ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުންނާއި ކޮވިޑުގެ ޙާލަތުގެ ސަބަބުން ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނަށް ވަނީ އެކި ގޮތްގޮތުން ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައި - ޒިންހުއާ

އދ އިން ފަލަސްތީނުގެ ރެފިއުޖީންނަށް ދޭ ފަންޑު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހުސްވެއްޖެކަމަށް ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓް ކޮށްފިއެވެ.

އަލްޖަޒީރާގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުން އދ އިން ފަލަސްތީނުގެ ރެފިއުޖީންނަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަންޑުގައި ހުރި ފައިސާ އަހަރު ނިމެންވާއިރަށް ހުސްވާނެ ކަމަށް ވަނީ އަންދާޒާ ކުރެވިފައެވެ. އަދި މިއީ އދ އިން ފަލަސްތީނުގެ ރެފިއުޖީންނަށް ދޭ ފަންޑު މިގޮތަށް ހުސްވެގެންދާ ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށް އަލްޖަޒީރާގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެއެވެ.

އަލްޖަޒީރާގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާގޮތުން އދ ގެ "ރިލީޕް އެންޑް ވާރކްސް އޭޖެންސީ ފޯރ ޕަލެސްޓައިން ރެފިއުޖީސް އިން ދި ނިއަރ އީސްޓް" (ޔޫއެންއާރްޑަބްލިއުއޭ) ގެ ފަންޑުތައް ބަރޯސާވެފައި އޮންނަނީ އދ ގެ މެމްބަރު ޤައުމުތަކުންނާއި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނުން ދޭ އެހީގެ މައްޗަށެޗެ. އެހެން ނަމަވެސް ފާއިތުވި 4 އަހަރު ތެރޭގައި މި ފަންޑަށް ލިބޭ ފައިސާ އެތައް ގުނައަކަށް ދަށްވެފައިވާއިރު، ކޮވިޑުގެ މި ޙާލަތުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފަންޑު މުޅިން ހުސްވާނެ ކަމަށް މިވަނީ ބެލެވިފައެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ގާޒާގައި އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޔޫއެންއާރްޑަބްލިއުއޭ ގެ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ފިލިޕް ލަޒާރްނީ ވިދާޅުވީ، އެ އޭޖެންސީ މިވަގުތު ވަރަށް ބޮޑަށް އަޑިއަޅާލާފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް މި ޙާލަތުން އަރައިގަނެވިދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމަށްޓަކައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދުނިޔޭގެ އެހީތެރިކަން ނުހަނު ބޭނުންވާކަން ލަޒާރްނީގެ ވާހަކައިގައި ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު އެ އޭޖެންސީން ވަނީ މި ހިނގާ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް މަދުވެގެން 70 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އެހީ ބޭނުންވާކަން ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ. އެހެން ނޫން ނަމަ، އަހަރު ނިމެންވާއިރު އެންމެ ކުޑަމިނުން އެޖެންސީގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެތައް ހާސް މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަވެސް ނުދެވޭނެކަން ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ. އެއާއެކު ޔޫއެންއާރްޑަބްލިއުއޭގެ 28000 މުވައްޒަފުންނަށްވެސް މިހާރު ވަނީ މުސާރައަށް ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެކަން ކުރީބައިގައި އަންގާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.