raajjemv logo
ރުޤްޔާގެ ނަމުގައި އަނިޔާކުރި މައްސަލަ
ރުޤްޔާގެ ނަމުގައި އަނިޔާކުރި މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ސިއްރު
 
ފުލުހުންނާއި ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އަޅާފައި ނުވާކަމަށް އާއިލާއިން ތުހުމަތު ކުރޭ
 
ކޮމިޓީއަށް އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް މައުލޫމާތު ދެވޭނީ ބައްދަލުވުން ސިއްރު ކުރުމުން: އިންތި
 
ސިއްރު ކުރުމަށް ހުށައެޅުއްވީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ
އުމްނާ އިސްމާއިލް
4,195
ކ. މާލެ |
25 ނޮވެންބަރ 2020 | ބުދަ 22:33
މި މައްސަލަ ބަލަމުން އަންނަ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ
މަޖިލިސް

ރުޤްޔާ ކުރުމުގެ ނަމުގައި އަންހެނަކާއި އޭނާގެ ދެ ދަރިންނަށް އަނިޔާ ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީން ބޭއްވި ބައްދަލުވުން ސިއްރުކޮށްފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ 20:30 ގައި ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުން ސިއްރު ކުރުމަށް ހުށައެޅުއްވީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީއެވެ. މެމްބަރު ވިދާޅުވީ މި މައްސަލައިގެ ނާޒުކު ކަމާއި އަދި މިއީ ކުޑަކުދިންނާއި ގުޅޭ މައްސަލަ އަކަށްވުމުން، ކަމާއި ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކަށް ކޮމިޓީއަށް އެންމެ ފުރިހަމައަށް މައުލޫމާތު ދެވޭނީ ބައްދަލުވުން ސިއްރު ކުރުމުން ކަމަށެވެ.

ކަމާއި ގުޅުންހުރި އިދާރާތައް ހާޒިރު ކޮށްގެން މަޖިލީހުން ބަލަން ނިންމި މި މައްސަލައިގައި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވި އަންހެން މީހާއާއި އޭނާގެ ދަރިންނަށް އަނިޔާ ކުރުމުގައި ރުޤްޔާ ކުރާ މީހާގެ އިތުރުން، އޭނާ ފަހުން ކައިވެނިކުރި ފިރިމީހާވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ މީޑިއާއެއް ކަމަށްވާ 'މިހާރު' އިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން ގޭގައި ބަންދުކޮށްގެން އެތައް ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ އަނިޔާތަކެއް ދީފައިވާއިރު، ކުޑަކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކޮށްފައިވާކަންވެސް އަންހެން މީހާއާއި އޭނާގެ އާއިލާއާ ޙަވާލާދީ ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން، މި މައްސަލައިގައި ފުލުހުންނާއި ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން އިހުމާލުވެފައިވާ ކަމަށް އާއިލާއިން ވަނީ ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ.

މިހާރު ނޫހުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން އެ އާއިލާ ބަންދުކޮށްގެން ގެންގުޅުނު ރަށުގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ ފުލުހަކު އެ މައްސަލައިގައި ފަރުވާކުޑަ ކޮށްފައިވާތީ އަތޮޅު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން މައްސަލަ ބަލައިދޭން އާއިލާއިން ހުށައަޅާފައިވެއެވެ. އެއާއެކު އެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދަނީ އެ ތަނުން ކަމަށް އާއިލާއާ ޙަވާލާދީ ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް