ބުދަ 20 ޖެނުއަރީ 2021
2 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 06
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:32
އެންސްޕާ އިން އެހީދިނުން

ވަޒީފާ ގެއްލިފައިވާ މީހުންނާއި، ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ އާއިލާތަކަށް އެންސްޕާ އިން އެހީވަނީ!

  • މަގުމަތިވެފައިވާ މީހުންނަށް އެހިތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް އަލުން ވަނީ ފަށާފަ
  • މާރުކޭޓާއި މަގުމަތި ފަދަ ތަންތަނުގައި ނިދަމުން އަންނަ މީހުން ހޯދައި އެެމީހުންނަށް އެހީތެރިވާނެ
  • އޭޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން މިމަހުގެ ނިޔަލަށް މިހާތަނަށް ގެދޮރު ގެއްލި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ 500 މީހުނަށް އެހީވިން

ކ. މާލެ | 25 ނޮވެންބަރ 2020 | ބުދަ 14:45 | 18,078

ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ދީދީ - ރާއްޖެއެމްވީ

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާ ގެއްލި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ އާއިލާ ތަކަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނެޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެންސްޕާ) މެދުވެރިކޮށް އެހީވާން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިނިސްޓަރ މިކަން ހާމަކޮށް ބުދަ ދުވަހު ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ވަޒީފާ ގެއްލުމާއި ގުޅިގެން ހާލުގަައި ޖެހިފައިވާ އާއިލާ ތަކަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެންސްޕާ މެދުވެރިކޮށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މިދިޔަ އޮގަސްޓު މަހުގެ ތެރޭގައި ވަގުތީ ހިޔާތައް ފޯރުކޮށްދިނުން ހުއްޓުމަކަށް އައި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިނިސްޓްރީ އިން މިހާރު ވާނީ އެމީހުންނަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައި ކަމަށެވެ. އަދި ހަމަ ކުރިއެކޭ އެއްފަދައިން އަނެއްކާވެސް މަގުމަތިވެފައިވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މާރުކޭޓާއި މަގުމަތި ފަދަ ތަންތަނުގައި ނިދަމުން އަންނަ މީހުން ހޯދައި އެެމީހުންނަށް އެހީތެރިވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މަގުމަތިވެފައިވާ މީހުން އުޅޭތީ އެމިނިސްޓްރީއަށް އެކަމާއި ގުޅޭ ގިނަ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހުށައަޅާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އޭޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން މިމަހުގެ ނިޔަލަށް މިހާތަނަށް ގެދޮރު ގެއްލި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ 500 އެއްހާ މީހުންނަށް އެމިނިސްޓްރީން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައި ވާނޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެފަދަ މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އެމީހުންނަށް އުޅެވޭނެ ވަގުތީ ހިޔާތަކާއި ކާނާ ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ކަމަށާއި އަދި ކައުންސިލްތަކާއި ގުޅިގެން އާއިލާތަކާއި އެމީހުން ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރިޒުނާ ޒަރީރު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.