ބުދަ 20 ޖެނުއަރީ 2021
2 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 06
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:32
ޕާކިސްތާނުގައި ޓެރަރިޒަމް

ޕާކިސްތާނުގެ ޔުނިވާސިޓީތަކުން ހަރުކަށި ފިކުރު ޕްރޮމޯޓްކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި

  • އަފްގާނިސްތާނުގެ މި ތުހުމަތުތައް ޕާކިސްތާނުމް ދޮގުކުރޭ
  • ޓެރަރިޒަމަށް ވާގިވެރިވާ ކަމަށް ބުނެ ޕާކިސްތާނަށް ގިނަ ގައުމުތަކެއްގެ ފާޑުކިޔުން ވަނީ އަމާޒުވެފައި

ކ. މާލެ | 25 ނޮވެންބަރ 2020 | ބުދަ 00:54 | 4,933

ދާރުލް އުލޫމް ހައްގާނިޔާ ޔުނިވާސިޓީ - ގޫގްލް މެޕްސް

ޕާކިސްތާނުގެ ޔުނިވާސީޓީތަކުން ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރުތަކަށް ހިތްވަރުދީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ހުޅު ރޯކުރަން މަސައްކަތްކަތްކުރާ ކަމަށް އަފްޣާނިސްތާނުން ތުހުމަތުކޮށްފިއެވެ.

ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރު ފަތުރަން މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި، ޕެޝާވަރުގެ އިރުއިތުރުން 60 ކިލޯމީޓަރު އަކޯރާ ކަޓްކް އަވަށުގައި ހުންނަ ކިޔަވައިދޭ މަރުކަޒެއް ކަމަށްވާ ދާރުލް އުލޫމް ހައްގާނިއާ ހިމެނޭ ކަމަށް އަފްޣާނިސްތާނުގެ ނޫސްތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. އެ މަރުކަޒަށް އަފްގާނު މީޑިއާތަކުމް ނަން ދީފައިވަނީ ''ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ޖިހާދް'' ގެ ނަމުންނެވެ.

އެތަނަކީ އާއްމުންގެ މެދުގައި މާބޮޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ލިބިފައިވާ ތަނަކަށް ނުވިޔަސް އެ ޔުނިވާސިޓީ އަކީ ޕާކިސްތާނުގެ ސަރުކާރުގެ ތާއީދާ އެކު ހިންގާ ތަނެއް ކަމަށާއި، ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުންނާއި، ޕާކިސްތާނުގެ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކާއި ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ތަނެއް ކަމަށް ތުހުމަތުތަކެއް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. އަދި ހަށިގޮއްވާ ލައިގެން ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ބޭނަޒީރު ބުއްޓޫ އަަވަހަރާކޮށްލި މީހުންނަކީވެސް އެ ޔުނިވާރސިޓީއާ ގުޅުންހުރި މީހުން ކަމަށް އަފްޣާނިސްތާނުގެ ނޫސްތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

އެކަމަކު އެ ޔުނިވާސިޓީ އަކީ ''ޓެރަރިސްޓުންގެ އައްޑާއެއް'' ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ހައްގާނީއާގެ ލީޑަރު ވަނީ ދޮގުކޮށްފައެވެ.

އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކުގައި ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތައް ހިންގަން ޕާކިސްތާނުން ހިތްވަރުދޭ ކަމުގެ އިނގިލިތައް ވަނީ އެ ގައުމަށް އަމާޒުވެފައިވާއިރު، ދާދި ފަހުން ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ހާން އަފްޣާނިސްތާނަށް ކުރައްވަން އޮތް ދަތުރުފުޅާއި ދިމާކޮށް އެ މަނިކުފާނަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ އަަމަލުތަކަށް ހިތްވަރުދީ ހަރުކަށި ފިކުރު ފަތުރަން މަސައްކަތްކުރައްވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ބުނެ އަފްޢާނިސްތާނުގެ މަގުމަތީގައި ރައްޔިތުން ވަނީ އަޑުއުފުލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.