ބުދަ 20 ޖެނުއަރީ 2021
2 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 06
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:32
'ޕޮޑިސްޓަރ' ހޮޓްޗޮކްލެޓް އަދި ކޮފީ

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ނަންބަރ 1 ހޮޓްޗޮކްލެޓް އަދި ކޮފީ ރާއްޖޭގެ މާކެޓަށް!

  • ހޮޓްޗޮކްލެޓް އަދި ކޮފީގެ އެކި ފްލޭވަރތައް ހުރޭ
  • ކެޕިޓަރމޯލްޑިވްސް އިންސްޓަރގްރާމްއިން އޯޑަރ ކުރެވޭނެ

ކ. މާލެ | 23 ނޮވެންބަރ 2020 | ހޯމަ 11:18 | 10,155

ޕޮޑިސްޓަރ ހޮޓްޗޮކްލެޓް - ރާއްޖެއެމްވީ

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ނަންބަރ 1 ހޮޓްޗޮކްލެޓް އަދި ކޮފީ ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފި އެވެ.

ކެޕިޓާ މޯލްޑިވްސް އިން ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރުނު މިބްރޭންޑަކީ "ޕޮޑިސްޓަރ" ގެ ހޮޓްޗޮކްލެޓް އަދި ކޮފީގެ އެކި ފްލޭވަރތަކެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއާއި ވާހަކަދައްކަވަމުން ކެޕިޓާ މޯލްޑިވްސްގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ މިއީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އަދި ކަސްޓަމަރުންގެ މެދުގައި ވެސް އެންމެ މަޤްބޫލު އެއް ބްރޭންޑް ކަމަށާއި އެގޮތުން މިބްރޭންޑްގެ ކޮފީ އަދި ހޮޓްޗޮކްލެޓްގެ ތަފާތަކީ އެކި ފްލޭވާސްތަކާއި އެކު ލިބެން ހުރުމެވެ.

ޕޮޑިސްޓަރ ހޮޓްޗޮކްލެޓް

އެގޮތުން ރަހަ މީރު ޝްގަރ ފްރީ ކޮފީއަކީ ވަކިން ހާއްސަކޮށް ކަސްޓަމަރުންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަޤްބޫލު ކޮފީއަކަށްވާއިރު ކޮފީގެ އެކި ފްލޭވަރތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮފީ ކެރެމަލް އިންފިއުޝަން، ކޮފީ އެރޯމެޓިކޯ، ކޮފީ ސްޕްރީމޯ ހިމެނެ އެވެ. އަދި ހޮޓްޗޮކްލެޓްގެ ތެރޭގައި މިންޓް އިންފިއުޝަން، ޗޮކްލެޓް ސްމޫތީ ކްރީމް، ހޮޓްޗޮކްލެޓް ޝުގަރ ފްރީ ހިމެނެއެވެ.

ޕޮޑިސްޓަރ ކޮފީ އަދި ހޮޓްޗޮކްލެޓް ކެޕްސިއުލް މިވަގުތު ކެޕިޓަރ މޯލްޑިވްސްގެ އިންސްޓަރގްރާމް ޕޭޖުން އޯޑަރ ކުރެވޭއިރު މިވީ ކުޑަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ގިނަ މީހުންގެ މަޤްބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ކެޕިޓަރ މޯލްޑިވްސް އިން ބުންޏެވެ.

ޕޮޑިސްޓަރ ކޮފީ

އަދި އިންސްޓަރގްރާމް ޕޭޖްގައި ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ވެސް ކުރިއަށް އެބަގެންދެ އެވެ.

ކެޕިޓާމޯލްޑިވްސްއިން ބުނީ މި ކެޕްސިއުލް ނެސްޕްރެސޯ މެޝިންތަކުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ކައިރި މުސްތަޤްބަލެއްގައި ޕޮޑިސްޓަރ ބްރޭންޑަށް ޙާއްސަ މެޝިނެއް ތައްޔާރުކޮށް ބާޒާރަށް ނެރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.