ހުކުރު 22 ޖެނުއަރީ 2021
4 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 08
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:32
ސިންތެޓިކް ޓްރެކް އެޅުން

ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫގައި ސިންތެޓިކް ޓްރެކް އަޅަނީ

  • ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫގައި ސިންތެޓިކް ޓްރެކް އެޅުމަށް މި އަހަރުވެސް މަސައްކަތް ކުރި
  • މަސައްކަތް ހުއްޓުނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން
  • އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެ ދެ ސިޓީގައި ސިންތެޓިކް ޓްރެކެއް އެޅިގެންދާނެ

ކ. މާލެ | 22 ނޮވެންބަރ 2020 | އާދީއްތަ 17:06 | 6,907

މީގެ ކުރިން އައްޑޫގައި ބޭއްވި އައްޑޫ މެރެތަންގެ ތެރެއިން - ސޯޝަލް މީޑިއާ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ އާއި އައްޑޫ ސިޓީގައި އަންނަ އަހަރު ސިންތެޓިކް ޓްރެކް އެޅުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ "ކުޅިވަރު ފައިލް" ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފް ވިދާޅުވީ ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫގައި ސިންތެޓިކް ޓްރެކް އެޅުމަށް މި އަހަރު މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކަމަށާއި، އެކަމަކު ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އެ މަސައްކަތް ހުއްޓުނު ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެ ދެ ސިޓީގައި ސިންތެޓިކް ޓްރެކެއް އެޅިގެންދާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މަޙްލޫފް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫ އަކީ ގިނަ އެތުލީޓުންތަކެއް އުފެދިފައިވާ ދެ ރަށް ކަމަށާއި، އަދި މި ދެ ރަށުގައިވެސް އެތުލެޓިކްސްގެ ބޮޑެތި މުބާރާތްތަކެއް ބާއްވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެ ދެ ރަށުގެ އެތުލީޓުންނަށް ސިންތެޓިކް ޓްރެކުގެ ސަބަބުން ގިނަ ފައިދާތަކެއް ވެގެންދާނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫގައި ސިންތެޓިކް ޓްރެކް އަޅަން ނިންމިއިރު، މީގެ ކުރިން އެ ދެ ސިޓީގައި ވަނީ އެތުލެޓިކްސްގެ ގިނަ މުބާރާތަތްތަކެއް ބާއްވާފައެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 50 އަހަރު ފުރުމާ ދިމާކޮށް 2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި "ޖުމްހޫރީ 50 ގްރޯން ޕްރީ" އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތް ބޭއްވީ އައްޑޫގައެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ ދެ ސިޓީއަށް ނިސްބަތްވާ ގިނަ އެތުލީޓުންތަކެއް މިހާރުގެ ގައުމީ އެތުލެޓިކްސް ޓީމުގައިވެސް ހިމެނެއެވެ.

ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫގައި ސިންތެޓިކް ޓްރެކް އެޅުމަށް މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނައިރު، މާލޭ ހުޅަނގު ފަރާތު އެކުވެނި ދުވާ ޓްރެކް ސިންތެޓިކް ޓްރެކަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މާލޭގައި ގިނަ ބަޔަކު ކަސްރަތު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ދުވާ ޓްރެކް، 24 އަހަރަށްފަހު އަލުން މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ ޖޫން މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހެވެ. އޭގެ ފަހުން އާރްކޭއެލް ކުންފުނީގެ ސީއެސްއާރް މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ޓްރެކުގައި ކޮންކްރީޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއިރު، ޕޮލިސް ވެލްފެއާ ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ޕޮލްކޯ) އިން މިހާރު އަންނަނީ އެ ޓްރެކުގައި ސިންތެޓިކް އަޅަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.