މަލީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ
މަލީހުގެ ރައްދު އެމްޑީޕީ ޕީޖީއަށް: އަމިއްލަ ސަންދޯކަށް ތިޔަ ޖައްސަވަނީ މޮހޮރު
 
މަލީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ މި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު
 
އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންގެ ވާހަކަތައް މަލީހު ވަނީ ދޮގުކުރައްވާފައި، އަދި ޒިންމާ އަދާކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި
 
މަލީހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މެމްބަރުން ބުނަނީ ކުރަން ޖެހޭ ބައެއް މަސައްކަތް ނުކޮށްގެން
ކ. މާލެ |
ރައީސް އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު (ކ) އަދި ކޮމިއުނިކޭޝަންސް މިނިސްޓަރު މަލީހު (ވ)
ރައީސް އޮފީސް

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލިޖީ މިނިސްޓަރު މަލީހު ޖަމާލުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް އެމްޑީޕީ ޕަރލިމެންޓަރީ ގްރޫޕުން ފާސްކުރުމާއެކު، ޕީޖީ ގްރޫޕަށް މަލީހު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަލީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ 10 މެންބަރުންގެ ސޮޔާއެކު އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ގްރޫޕަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ މި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މީކާއިލް ނަސީމެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު މަލީހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުއަށް ދަންނަވަން އެމްޑީޕީ ޕަރލިމެންޓަރީ ގްރޫޕުން ފާސްކުރުމާއެކު އޭނާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ތިމަންނާމެންގެ ވެރިކަމެއްގައި ގާނޫނު އަސާސީގެ 27 ވަނަ މާއްދާއަށް އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ފާސްކުރުމަކީ، ހިޔާލު ފާޅު ކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ތާޖު އަޅުއްވައިގެން އުޅުއްވާ ބޭފުޅުން ބައިކޮޅަށް ޖެހި ގޯލެއް ކަމަށެވެ.

މަލީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕުން ނިންމާފައި ވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހު ހެނދުނު އެ ގްރޫޕުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމަށް ފަހުއެވެ.

މި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ހުށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލާގައި ބުނެފައި ވަނީ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއިން ހަދަން ޖެހޭ އެއްވެސް ގަވާއިދެއް މަގާމުގައި ހުންނަވާތާ ދެ އަހަރު ވީއިރު ވެސް މިނިސްޓަރ މަލީހު ހަދާފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ވުޒާރާއެއްގެ ވަޒީރުގެ ޒިންމާއެއް އަދާ ނުކުރެވި ހޭދަވާ ކޮންމެ ދުވަހަކީ ދައުލަތަށާއި، ރައްޔިތުންނަށް އެތަކެއް ގެއްލުންތަކެއް ކުރިމަތިކުރުވާ ކަމެއްކަން ކަށަވަރުވާ ހިނދު މިނިސްޓަރުގެ ފަރާތުން އެއްވެސް އެއްބާރުލުމެއް ދެއްވާފައި ނުވާ ކަމަށާއި އަދި އެކަމަށް ހުރަސް އަޅުއްވާފައިވާކަން ސާފުވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން މަލީހު އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ އެމްޑީޕީ އަށް އިތުބާރު އޮތް ކަމަކަށް ނުވާތީ އާއި، ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއް އޭނާ މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް ކެނޑިނޭޅި އެދުމުންދާތީ މަލީހު މަގާމުން ވަކިކުރަން ހުށައަޅާ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު މަލީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް މަޖިލީހަށް ވައްދާފައި ވަނީ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމާއި ގުޅޭގޮތުން އޭނާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަކަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައިވަނިކޮށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
14%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
29%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
29%
މޮޔަވެއްޖެ
29%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
22 ނޮވެންބަރ 2020 | އާދީއްތަ 14:04
އަހުމަދު ޖ
މަލީހު ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދިން ކަމެއް ކޮބާ؟؟؟ އިންޓަނެޓް އަގުހެޔޮކޮށް ނުލިބުނުތާ ، އިންތިހާޔަށް ސްލޯ. ... އަމިއްލަ ސަންދޯކުގެ މަތިގަނޑުގަ މޮހޮރު ޖަހަންވީނު
22 ނޮވެންބަރ 2020 | އާދީއްތަ 13:50
ހަސަން
ޖަހަނީކީ ނޫން ޖަހާނިމިއްޖެ
raajjemv logo

All rights reserved