ބުރާސްފަތި 03 ޑިސެންބަރު 2020
07 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 17
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:57
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:20
އިރުއޮއްސޭ 17:54
އިޝާ 19:11
ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު

ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ތިންވަނަ ބުރުގައިވެސް އަށް ޓީމު ކުޅޭނެ

  • މި ފަހަރުގެ ލީގުގައި ވާދަކުރާނީ މާލޭގެ އަށް ޓީމު
  • މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ތިންވަނަ ބުރުގައި ކުޅެފައިވަނީ ހަ ޓީމު
  • މި ސީޒަނުގައި އެފްއޭ ކަޕާއި ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުވެސް އޮންނާނެ

ކ. މާލެ | 21 ނޮވެންބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 15:47 | 1,832

މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ދަ ގްރާންޑޭ އާއި ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން - އެފްއޭއެމް

ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގެ ދިރާގު ދިވެހިޕްރިމިއާ ލީގުގެ ތިންވަނަ ބުރުގައިވެސް އަށް ޓީމު ކުޅޭނެ ކަމަށް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ބުނެފިއެވެ.

މި ފަހަރުގެ ލީގުގައި ވާދަކުރާ މާލޭގެ އަށް ޓީމަކީ މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން، ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބު، ކުލަބު އީގަލްސް، ކުލަބު ގްރީން ސްޓްރީޓްސް، ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކުލަބު، ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ، ކުލަބު ވެލެންސިއާ އަދި ސުޕަ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް (ސަސް) އެވެ.

މި ފަހަރުގެ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުން އަތޮޅުތަކަށް ދެމުން އައި ޖާގަ މި ވަގުތަށް ވަނީ މަޑުޖައްސާލާފައެވެ. އެފްއޭއެމުން އެގޮތަށް ނިންމީ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުން ފުރުސަތު ލިބެމުންދަނީ އަބަދުވެސް އަތޮޅު މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމާއި ރަނަރަޕަށް ޓީމަށް ކަމަށްވުމާއެކު، ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މިދިޔަ ސީޒަނުގައި އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ބޭއްވިފައިނުވާއިރު، އަތޮޅުތަކުން އައިސް މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ކުޅުނު ޓީމުތަކަށް އަންނަ ސީޒަނުގެ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުން ފުރުސަތު ދިނުމަކީ އިންސާފުވެރި ގޮތަކަށް ނުވާނެތީއެވެ.

މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ލީގު ރާވާފައި އޮތީ ފުރަތަމަ ދެ ބުރުގައި ނުވަ ޓީމު ކުޅުމަށްފަހު، ތިންވަނަ ބުރުގައި އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާ އަށް ޓީމު ކުޅޭ ގޮތަށެވެ. އެކަމަކު ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ވަގުތު ދިނުމަށާއި ސިޒާން ދިގުލައިގެންދާނެތީ މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ތިންވަނަ ބުރުގައި ކުޅެފައިވަނީ އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދި ހަ ޓީމެވެ.

ރާއްޖޭގެ އޮންލައިން ނޫސް "މިހާރު" އަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން އެފްއޭއެމުގެ ކޮމްޕެޓިޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ހެޑް އިސްމާޢީލް ރިޔާޒް ވިދާޅުވީ މިހާރު ރާވާފައިވަނީ ލީގުގެ އަށް ޓީމުވެސް ތިން ބުރުގައި ކުޅޭ ގޮތަށް ކަމަށެވެ. އަދި ލީގަށްފަހު މި ސީޒަނުގައި އެފްއޭ ކަޕާއި ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ކުރިއަށްގެންދާ ގޮތަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށްވެސް ރިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައި އެފްއޭ ކަޕާއި ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުވެސް ކުޅެން ނިންމާފައިވާއިރު، މިދިޔަ ސީޒަނުގެ އެފްއޭ ކަޕް ވަނީ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކުއާޓާފައިނަލް މެޗުތައް ކުޅުމަށްފަހު ކެންސަލް ކޮށްފައެވެ. އަދި މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ވަނީ ނުކުޅެ ކެންސަލް ކޮށްފައެވެ.

މި އަހަރުގެ ސީޒަން ފަށަން އެފްއޭއެމުން އެންމެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތްކުރީ ޖޫން މަހު އެވެ. އެކަމަކު ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސީޒަން ފެށުން ލަސްވިއިރު، އެފްއޭ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗުން ކުރިއަށް އޮތް ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ޑިސެމްބަރު މަހުގެ އަށްވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށް އެފްއޭއެމުން ވަނީ ތާވަލުކޮށްފައެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކުޅުން ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށްވެސް އެފްއޭއެމުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.