ބުރާސްފަތި 03 ޑިސެންބަރު 2020
07 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 17
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:57
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:20
އިރުއޮއްސޭ 17:54
އިޝާ 19:11
ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުން ހޯދަން އިއުލާން ކުރުން

ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަނުންނާއި އިކޮނޮމިކް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ދެމައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ބަޔަކު ހޯދަނީ

  • އެއް ވީޑިއޯއިން ފެންނަނީ މީހަކު ފިހާރައެއް ކަހަލަތަނެއްގެ ދިފަތަށް ގާބުރިއެއް އެއްލައި ފަޅާފާ މަންޒަރު
  • ދެ ވަނަ ވީޑިއޯއިން ފެންނަނީ ދެ މީހަކު ފިހާރައެއް ކަހަލަ ތަނަކަށްވަދެ ނިކުމެއްގެންދާ މަންޒަރު

ކ. މާލެ | 21 ނޮވެންބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 17:47 | 8,193

ފުލުހުންގެ އިކޮނޮމިކް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުން ހޯދަމުންދާ ދެމީހުންގެ ފޮޓޯއެއް - ޕޮލިސް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުންނާއި އިކޮނޮމިކް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ތަފާތު ދެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކަމުގައި ޝަމިލްވާ މީހުން ހޯދުމަށް ވީޑިއޯ އާންމު ކޮށްފި އެވެ.

ފުލުހުން ވަނީ، ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މުދަލަށް ގެއްލުންދިނުމުގެ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް ހޯދަން ބޭނުންވެ، ފުލުހުން މިހާތަނަށް ކުރި މަސައްކަތުން ކާކުކަން ދެނެގަނެވިފައިނުވާތީ، އަދި ހޯދިފައިނުވާ މީހާގެ ވީޑިއޯ ފޫޓޭޖް އާންމުކޮށްފަ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، މުދަލަށް ގެއްލުންދިނުމުގެ މިމައްސަލާގައި ހޯދަމުންދާ އެމީހާއާބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް އެނގިލައްވާ ފަރާތެއްވާނަމަ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ނަމްބަރު 9631696 އަށް ގުޅުއްވައި ހިއްސާކުރެއްވުން އެދޭ ކަމަށެވެ.

އެވީޑިއޯއިން ފެންނަ ގޮތުގައި، މީހަކު ވަނީ މަގުމަތީ އަތުރާފައި ހުންނަ ގާބުރިއެއް ބިއްލޫރި ދޮރުފަތެއް ހުރި ފިހާރައެއް ކަމަށްބެލެވޭ ތަނެއްގެ އެތެރެއަށް އެއްލުމަށްފަހު، އެތަނުން ގޮސްފަ އެވެ.

ދެވަނަ މައްސަލާގައި ފުލުހުން ހޯދަން އިއުލާން ކޮށްފައިވަނީ، ފުލުހުންގެ ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ނެވެ. އަދި އެ ވީޑިއޯއިން ފެންނަ މީހުންނާ ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް އެނގިލައްވާ ފަރާތެއްވާނަމަ އިކޮނޮމިކް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުންގެ ނަމްބަރު 9790048 އަށް ގުޅުއްވައި ހިއްސާކުރެއްވުން އެދޭ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

މިވީޑިއޯއިން ފެންނަނީ، ދެ މީހަކު ފިހާރައެއް ކަހަލަ ތަނަކަށް ވަނުމަށްފަހު ނިކުންނަ މަންޒަރެވެ.

ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ކާކުކަން ދެނެ ނުގަނެވޭ މީހުން، ދެނެގަތުމަށާއި ތަހުގީގަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ވީޑިއޯ ފޫޓޭޖް އާންމުކޮށް، އާންމުންގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދެމުން ދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރިޒުނާ ޒަރީރު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.