ބުދަ 02 ޑިސެންބަރު 2020
06 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 16
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 11:59
އަސްރު 15:20
އިރުއޮއްސޭ 17:54
އިޝާ 19:11
ސާޖިއޯ ރާމޯސްއަށް އަނިޔާވުން

އަނިޔާއާ ގުޅިގެން ރާމޯސްއަށް ތިން މެޗު ގެއްލޭނެ

  • ރާމޯސްއަށް އަނިޔާވީ ޖަރުމަން އަތުން ސްޕެއިން މޮޅުވި މެޗުގެ ތެރެއިން
  • ރާމޯސްއަށް ލީގުގައި ކުޅޭ ދެ މެޗާއި ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ މެޗެއް ގެއްލޭނެ

ކ. މާލެ | 20 ނޮވެންބަރ 2020 | ހުކުރު 17:22 | 1,745

ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ރާމޯސް - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ރާމޯސްއަށް އަނިޔާވެ ކުރިއަށް އޮތް ތިން މެޗު އޭނާއަށް ގެއްލޭނެ ކަމަށް ރެއާލުން ބުނެފިއެވެ.

ރާމޯސްއަށް އަނިޔާވީ ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގައި ސްޕެއިނުން 6-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ޖަރުމަން އަތުން މޮޅުވި މެޗުގެ ތެރެއިންނެވެ.

ރެއާލުން ބުނީ ރާމޯސްއަށް ލިބުނު އަނިޔާ ދެނެގަތުމަށް ހެދި ޓެސްޓުތަކަށްފަހު، އޭނާއަށް އެނބުރި ކުޅުމުގެ ތެރެއަށް އާދެވޭނީ 10 ދުވަސް ފަހުންކަން ހާމަވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާގެ އަނިޔާ ހީކުރި ވަރަށް ވުރެ ކުޑަ ކަމަށްވެސް ރެއާލުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަނިޔާގެ ސަބަބުން ރާމޯސްއަށް ގެއްލޭނީ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރެއާލުން ވިޔަރެއާލާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗާއި، އަލަވޭސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ އިތުރުން ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރަށުން ބޭރުގައި އިންޓަ މިލާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ.

ރާމޯސްގެ އިތުރުން ރެއާލުގެ ޑިފެންޑަރު ރަފައެލް ވަރާންވެސް މިވަގުތު ހުރީ އަނިޔާގައެވެ. އޭނާގެ ކޮނޑަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާގެ ސަބަބުން ވިޔަރެއާލާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި ނުކުޅެވޭނެ ކަމަށް ރެއާލުން ބުނެއެވެ. އަނިޔާގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެ، ރެއާލުން ވިޔަރެއާލާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި އެޓީމުގެ ފަހަތުން ފެންނާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ އެޑާ މިލިޓާއޯ އަދި ނަޗޯ ފެނާންޑޭޒެވެ.

ރެއާލުގެ އެޓޭކަށް ބަލާއިރު އަނިޔާއިން ރަނގަޅުވެ އިތުބާރު ފޯވާޑް ކަރިމް ބެންޒެމާ އަދި ކޮވިޑް-19 އިން ރަނގަޅުވެ އެޑެން ހަޒާޑް ވަނީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ބައިވެރިވާން ފަށާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.