ބުރާސްފަތި 03 ޑިސެންބަރު 2020
07 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 17
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:57
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:20
އިރުއޮއްސޭ 17:54
އިޝާ 19:11
ސިނޯވެކް ކޮވިޑް ވެކްސިން

ސިނޯވެކްގެ ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމަންޓް ބްރެޒިލްއަށް ގެންގޮސްފި

  • މިވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމަންޓްގައި 120،000 ޑޯޒް ހިމެނޭ
  • މިއީ 6 މިލިއަން ޑޯޒްގެ ބެޗްގައި ހިމެނޭ ފުރަތަމަ ޝިޕްމަންޓް
  • މިވެކްސިން ޖެނުއަރީ މަހު މީހުން ގަޔަށް ޖެހުމަށް އަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުން

ކ. މާލެ | 20 ނޮވެންބަރ 2020 | ހުކުރު 08:05 | 7,736

ބްރެޒިލްއަށް ގެނައި ޝިޕްމަންޓް - ރޮއިޓަރސް

ޗައިނާގެ ސިނޯވެކުން ކޮވިޑް-19 އަށް އުފައްދަމުން އަންނަ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމަންޓް ބްރެޒިލް އަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ބްރެޒިލް އަކީ ސިނޯވެކުން ކޮވިޑް-19 އަށް އުފައްދަމުން އަންނަ ވެކްސިން ގަތް ފުރަތަމަ ގައުމެވެ. އަދި މި ވެކްސިންގެ ޓްރެއަލް ވަނީ ބްރެޒިލްގައި ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މި ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމަންޓްގައި 120،000 ޑޯޒް ހިމެނޭއިރު ސައު ޕައުލޯގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް މި ޝިޕްމަންޓް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު ވަނީ އައިސްފައެވެ.

ވެކްސިން ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ބްރެޒިލްގެ ނޭޝަނަލް ހެލްތު ރެގިޔުލޭޓަރ އިން ދެންދެން މި ޑޯޒްތައް ހުންނާނީ ވެއަރ ހައުސްއެއްގައި ރައްކާކޮށްފައެވެ. މިއީ 6 މިލިއަން ޑޯޒްގެ ބެޗްގައި ހިމެނޭ ފުރަތަމަ ޝިޕްމަންޓެވެ. ހަތް ކޮންޓެއިނަރއެއްގައި ޑޯޒްތައް ގެނައިރު މި ވެކްސިން ޖެނުއަރީ މަހު މީހުން ގަޔަށް ޖެހުމަށް އަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

ސައު ޕައުލޯގެ އޮފިޝަލުން އަދި މި ވެކްސިން ބަހާނެ ދުވަހެއް ނުނިންމައެވެ. އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލުން އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބުނެފައި ވަނީ މި ވެކްސިންގެ ފޭސް ތިނެއްގެ ޓްރެއަލްތައް ކާމިޔާބުތޯ ބެލުމުގެ ކަންކަން އަދިވެސް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ވެކްސިންގެ ޓްރެއަލް ބްރެޒިލްގެ އިތުރުން އިންޑޮނޭޝިޔާ އަދި ތުރުކީގައި އަންނަނީ ކުރިޔަށް ގެންދަމުންނެވެ.

ސިނޯވެކް ވެކްސިން ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 21 ގެ ކުރިން ނުދެވޭނެ ކަމަށް ބްރެޒިލްގެ ނޭޝަނަލް ހެލްތު ރެގިޔުލޭޓަރ އިން ބުނެއެވެ. ވެކްސިން ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ޖެނުއަރީ މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާއާ ހަމައަށް ދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ހެލްތު ރެގިޔުލޭޓަރ އިން ބުނެއެވެ.

މިހާރު ވެސް މި ވެކްސިން އުފެއްދި ގޮތާއި ވެކްސިން އުފެއްދި މަރުހަލާގެ އެކިކަންކަން ބެލުމަށް ބްރެޒިލްގެ ނޭޝަނަލް ހެލްތު ރެގިޔުލޭޓަރ ގެ ޓީމެއް ވަނީ ބެއިޖިންގ އަށް ގޮސްފައެވެ. އެ މީހުން މިހާރު ތިބީ 14 ދުވަހުގެ ކަރަންޓީނު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ހޮޓަލެއްގައެވެ. ބްރެޒިލްގައި ސިނޯވެކް ވެކްސިން ބޭނުންކުރުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރާނީ މި މީހުން ބަލާކަންކަން ބެލުމަށްފަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.