ބުރާސްފަތި 03 ޑިސެންބަރު 2020
07 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 17
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:57
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:20
އިރުއޮއްސޭ 17:54
އިޝާ 19:11
ސުއަރޭޒް ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވުން

ދެވަނަ ފަހަރަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ބާސާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ސުއަރޭޒަށް ގެއްލިއްޖެ

  • ސުއަރޭޒް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވީ އުރުގުއޭއާއެކު ފަރިތަކުރަމުން ދަނިކޮށް ހޯމަ ދުވަހު
  • ބުދަ ދުވަހު ކުރި ދެވަނަ ޓެސްޓުންވެސް ސުއަރޭޒް ވަނީ ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި

ކ. މާލެ | 19 ނޮވެންބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 17:00 | 2,010

އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ އުރުގުއޭ ފޯވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒް - ގެޓީ އިމޭޖާސް

އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ އުރުގުއޭ ފޯވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒް ކޮވިޑް-19 އަށް ކުރި ދެވަނަ ޓެސްޓުވެސް ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން، މި ހަފުތާ ބަންދުގައި ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އެތުލެޓިކޯއިން ބާސެލޯނާއާ ބައްދަލުކުރާ މެޗުގައި ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު އޭނާއަށް ގެއްލިއްޖެއެވެ.

ސުއަރޭޒް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ބްރޭކުގައި އުރުގުއޭގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއެކު ފަރިތަކުރަމުން ދަނިކޮށް މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ. ސުއަރޭޒްގެ އިތުރުން އުރުގުއޭގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ދެ އޮފިޝަލަކުވެސް ވަނީ ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. އެއާއެކު ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވި އެންމެ ސެލްފް-އައިސޮލޭޝަނަށް ބަދަލުވެފައިވާ ކަމަށް އުރުގުއޭއިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ސުއަރޭޒް އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވިއިރު، އޭނާގެ ހަށިގަނޑުން ވައިރަހުގެ އަލާމާތެއް ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން ބާސާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ސުއަރޭޒަށް އޮތް ކަމަށް ބެލެވުނު ނަމަވެސް، ބުދަ ދުވަހު ކުރި ދެވަނަ ޓެސްޓުންވެސް އޭނާ ވަނީ ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ.

އެހެންކަމުން އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އެތުލެޓިކޯއިން ސުއަރޭޒްގެ ކުރީގެ ކުލަބު ބާސާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު، އެ މެޗުގައިވެސް އޭނާއަށް ނުކުޅެވޭނެއެވެ. މި މެޗަކީ ސުއަރޭޒް އެތުލެޓިކޯއާ ގުޅުނު ފަހުން ކުރީގެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ލިބުނު ފުރަަތަމަ މެޗެވެ. މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި ބާސާ ދޫކޮށް އެތުލެޓިކޯއަށް ބަދަލުވި ސުއަރޭޒް އަންނަނީ އެ ޓީމުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ.

މި ސީޒަނުގައި މިހާތަނަށް ސުއަރޭޒް ވަނީ އެތުލެޓިކޯއަށް ލީގުގައި ފަސް ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައެވެ. ސްޕެނިޝް ލީގުގެ މި ސީޒަނުގައި މިހާތަނަށް މެޗަކުން ބަލިނުވެ އޮތް ހަމައެކަނި ޓީމަކީ އެތުލެޓިކޯއެވެ. އެތުލެޓިކޯ މި ވަގުތު ލީގުގެ ތިންވަނައިގައި ހަތް މެޗުން 17 ޕޮއިންޓާއެކު އޮތްއިރު، ބާސާ އޮތީ ތާވަލުގެ އަށްވަނައިގައި ހަތް މެޗުން 11 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.