ބުދަ 02 ޑިސެންބަރު 2020
06 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 16
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 11:59
އަސްރު 15:20
އިރުއޮއްސޭ 17:54
އިޝާ 19:11
އެމްއީސީ ބަދެހިކަޕް

އެމްއީސީ ބަދެހިކަޕް: ޕޮލިހާއި ހުޅުދޫ ޔޫތު ފައިނަލަށް

  • ސެމީގައި ހުދުހުދު އަތުން ޕޮލިސް މޮޅުވީ 35-24 ގެ ނަތީޖާއަކުން
  • ސެމީގައި އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް އަތުން ހުޅުދޫ ޔޫތު މޮޅުވީ 31-27 ގެ ނަތީޖާއަކުން

ކ. މާލެ | 18 ނޮވެންބަރ 2020 | ބުދަ 19:00 | 2,596

އެމްއީސީ ބަދެހިކަޕް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން - އޭއޯ ނިއުސް

އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ އެކުވެރިންގެ ޗޭނު ޖަމުޢިއްޔާއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މީދޫގެ މުއައްސަސާތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ އަންހެނުންގެ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ޕޮލިސް ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބާއި ހުޅުދޫ ޔޫތު ސެންޓަރު ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

"އެމްއީސީ ބަދެހިކަޕް" ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށްދާ މި މުބާރާތުގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު ސެމީފައިނަލް ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޕޮލިސް ރެކްރިއޭޝަނާއި ހުދުހުދު ބައްދަލުކުރި ފޯރިގަދަ މެޗު ޕޮލިހުން ކާމިޔާބުކުރީ 35-24 ންނެވެ. މި މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނީ މުޅި މެޗުގައިވެސް ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ޕޮލިސް ޓީމުގެ ޝާމިލާ އަބްދުލް މަޖީދެވެ.

ސެމީފައިނަލް ފަހު މެޗުގައި އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް އާއި ހުޅުދޫ ޔޫތު ސެންޓަރު ބައްދަލުކުރިއިރު، މި މެޗުގައި ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުންވެސް ވަނީ ވާދަވެރި މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެންގޮސްފައެވެ. މި މެޗު ހުޅުދޫ ޔޫތުން ކާމިޔާބުކުރީ 31-27 ންނެވެ. މި މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނީ ހުޅުދޫ ޔޫތުގެ އަމީޝާއެވެ.

ނުވަ ޓީމާއެކު މި މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު ފެށި މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު އޮންނާނީ އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރެއެވެ.

މި މުބާރާތް ފަށާފައި ވަނީ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތާއި ގުޅުވައިގެންނެވެ. މީދޫ އެކުވެރިންގެ ޗޭނު ޖަމުޢިއްޔާގެ ފަރާތުން މައުލޫމާތު ދެއްވި ގޮތުގައި އެ ޖަމުޢިއްޔާގެ ފަރާތުން މި ފަދަ މުބާރާތެއް ރާވައި ހިންގުމުގެ މަގުސަދަކީ މީދޫ މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އާލާކޮށް ކުޅިވަރުގެ ރޫހު ދިރުވައި، މީދޫ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން ބަދަހިކުރުމާއި، ޒުވާނުންގެ ހުނަރުތައް ދައްކާލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމާއި، މުޖުތަމައުގެ ތެރޭގައި އިޖުތިމާޢީ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުކޮށް، ކުޅިވަރުގެ ރޫހު އާލާކުރުމެވެ.

މުބާރާތަށް ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް މުއްސަސާތަކުން ދީފައިވާއިރު، މުބާރާތް ކުރިއަށްދަނީ މުއްސަސާތަކުގެ މެދުގައި ވަރަށް ބޮޑު އެކުވެރިކަމަކާއެކު ކަމަށް މީދޫ އެކުވެރިންގެ ޗޭނު ޖަމުޢިއްޔާއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.