raajjemv logo
އުލިގަމަށް ކޯމަސްލެއްގުން
އުލިގަމަށް މަރުވެފައި އޮތް ކޯމަހެއް ލައްގައިފި
 
ކޯމަސް ވަނީ މިހާރު ވަޅުލާފައި
 
އެ ރަށަށް އެންމެ ފަހުން ކޯމަހެއް ލައްގާފައިވަނީ ހަ އަހަރެއް ކުރިން
 
ކޯމަހުގެ ދިގުމިނުގައި 6 ފޫޓް ހުރިކަމަށް މައުލޫމާތުދޭ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
12,398
ކ. މާލެ |
18 ނޮވެންބަރ 2020 | ބުދަ 15:20

ހއ. އުލިގަމަށް މަރުވެފައި އޮތް ކޯމަހެއް ލައްގައިފި އެވެ.

އެރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހްމަދު މުއާޒު ''ރާއްޖެ.އެމްވީ'' އަށް ވިދާޅުވީ، ކޯމަސް އެ ރަށަށް ލައްގާފައިވަނީ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށެވެ.

ދިގު މިނުގައި ހަ ފޫޓް ހުންނަ ކޯމަސް ލައްގާފައި ވަނީ އެރަށު އުތުރުކޮޅާ ދިމާލަށެވެ.

''އެއްވެސް ވަރަކަށް ކުނިވެފައެއް ނެތް. ގެއްލުމެސް ލިބިފައެއް ނުވޭ'' ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހްމަދު މުއާޒު އެ ކޯމަސް މިހާރު ވަނީ ރަށުގެ އެއްގަމު ސަރަހައްދުން ވަޅުލާފައެވެ.

އެކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައިވަނީ އެމްއެންޑީއެފްގެ އިތުރުން އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނެވެ.

މުއާޒް ވިދާޅުވީ އެ ރަށަށް އެންމެ ފަހުން ކޯމަހެއް ލައްގާފައިވަނީ ހަ އަހަރެއް ކުރިން ކަމަށެވެ.

ދޭތެރޭ ދޭތެރެއިން ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށަށް ކޯމަސް ލައްގަ އެވެ. ބައެއް ފަހަރު ކޯމަހުގެ އައިނުތައް ވެސް ރަށްރަށުގެ ވިލުތެރެއަށްވެސް ވަދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ރިޒުނާ ޒަރީރު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
80%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
20%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް