ބުދަ 02 ޑިސެންބަރު 2020
06 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 16
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 11:59
އަސްރު 15:20
އިރުއޮއްސޭ 17:54
އިޝާ 19:11
އިންޑިއާ - ބަންގްލަދޭޝް

ބަންގްލަދޭޝްއާ އިންޑިއާ ދެމެދު ވާޗުއަލް ސަމިޓެއް ބާއްވަނީ

  • ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން
  • ސަމިޓް އޮންނާނީ 16 އިން 17 އަށް
  • މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ދައުވަތު ވަނީ ދެއްވާފައި

ކ. މާލެ | 18 ނޮވެންބަރ 2020 | ބުދަ 12:43 | 2,791

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީއާ ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝޭހް ހަސީނާ - ޓްވިޓަރ

ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝޭޚް ހަސީނާއާ އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީއާ ދެ ބޭފުޅުން ދެމެދު ވާރޗުއަލް ސަމިޓެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލަކު އެ ގައުމުގެ ނޫހަކަށް ދެއްވި އިންޓަރވިޔުއެއްގައި ވިދާޅުވީ، ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ބާއްވާ ސަމިޓް ކުރިޔަށްދާނީ އަންނަ މަހުގެ 16 އިން 17 އަށް ކަމަށެވެ. އަންނަ އަހަރު ބަންގްލަދޭޝްގެ މިނިވަން ދުވަހަށް އެ ގައުމަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ދައުވަތު ވަނީ މޯދީ އަށް ދެއްވާފަ އެވެ.

ޓީސްޓާ ކޯރުގެ ފެން ދެ ގައުމުން ބޭނުންކުރުމަށް އެކުލަވައިލާ އެއްބަސްވުން ފައިނަލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އިންޑިއާއިން ބަންގްލަދޭޝް އަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށް މޯދީ އަންގަވާފައިވާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީންގެ ތަރުޖަމާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ބަންގްލަދޭޝްގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. އޭކެ އަބްދުލް މޮމެން ވިދާޅުވީ، މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ވަޑައިގަންނަވަން ދެއްވި ދައުވަތު މޯދީ ގަބޫލްކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. ދެ ގައުމު ދެމެދުގައި އޮންނަ ގުޅުމަކީ ގާތް ގުޅުމެއްކަން އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފަ އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ޝޭހް ހަސީނާއާ މޯދީއާ ދެ ބޭފުޅުން ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރިޒުނާ ޒަރީރު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.