ބުދަ 02 ޑިސެންބަރު 2020
06 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 16
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 11:59
އަސްރު 15:20
އިރުއޮއްސޭ 17:54
އިޝާ 19:11
މެކްސްކޮމް އިޔަރ އެންޑް ސޭލް

މެކްސްކޮމް އިޔަރ އެންޑް ސޭލް ނޮވެމްބަރ 10 އަކުން ޖެނުއަރީ 15 އަށް

  • ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ބާއްވާ ލަކީޑްރޯއެއްގައި ނަސީބުވެރި ފަރާތެއް ހޮވާނެ
  • ގްރޭންޑް ޕްރައިޒްގެ ގޮތުގައި މެކްސްކޮމްއިން ތިން އިނާމެއް ހުށައަޅާފައިވޭ
  • ލަކީ ޑްރޯގައި ބައިވެރިވެވޭނީ މެކްސްކޮމްގެ ޝޯރޫމަކުން ވިޔަފާރު ކުރުމުން

ކ. މާލެ | 7 ނޮވެންބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 21:17 | 2,558

މެކްސްކޮމްގެ އައުޓްލެޓެއް ހުޅުވަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގެ ތެރެއިން - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

މެކްސްކޮމް ޓެކްނޮލޮޖީސްގެ އިޔަރ އެންޑް ސޭލް މި އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަންނަ އަހަރު ޖެނުއަރީ 15 ވަނަ ދުވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދަން އެ ފިހާރައިން ނިންމައިފިއެވެ.

މި ސޭލް ކުރިއަށް ގެންދާ ދުވަސްވަރު ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ބާއްވާ ލަކީ ޑްރޯއެއްގައި އިނާމުގެ ވެރިފަރާތް ހޮވާނެ ކަމަށް މެކްސްކޮމްއިން ބުނެއެވެ. އަދި ސޭލް ނިމުމުން ގްރޭންޑް 3 ޕްރައިޒް ހޮވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި މީގެ ތެރޭގައި އަގުހުރި ޑެލް ލެޕްޓޮޕްއަކާއި ސްމާޓް ފޯނަކާއި އަދި ސްމާޓް ވޮޗްއެއް ހިމެނޭ ކަމަށް މެކްސްކޮމްއިން ބުނެއެވެ. މެކްސްކޮމްއިން ބުނީ މި ލަކީ ޑްރޯގައި ބައިވެރިވެވޭނީ މެކްސްކޮމްގެ ޝޯރޫމަކުން ވިޔަފާރު ކުރުމުން ކަމަށެވެ.

މި ސޭލްގެ ތެރޭގައި އަގުހެޔޮކޮށް ބައެއް ޕްރޮޑަކްޓްސް ލިބޭނެ ކަމަށާއި މީގެ ތެރޭގައި ޑެލް ޑެސްކްޓޮޕް ތިން އަހަރުގެ ވޮރަންޓީއާއި އެކު ލިބުމާއި ސްކޫލް ކުދިންނާއި ގޭގައި އަދި އޮފީސް ތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް ލެޕްޓޮޕް، ޓެބްލެޓް، މޮބައިލް ފޯން ވޮރަންޓީއާއިއެކު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް މެކްސްކޮމްއިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.