އަންގާރަ 24 ނޮވެންބަރު 2020
11 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 08
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08
ބިދޭސީންގެ ވާރކް ވިޒާ

ފުރައިގެން ގޮސްފައިވާ ބިދޭސީންގެ ވާރކް ވިޒާ ފީ އޮންލައިންކޮށް ދެއްކޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

  • ވާރކް ވީޒާ ފީ ދެއްކެވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން "މިސަލޭނިއަސް ވާރކް ވީޒާ ފީ ފޯމު" IM41 ފޯމު
  • ރަސްމީ މަސައްކަތު 07 ދުވަސްތެރޭ ފީ ދެއްކުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އެކްސްޕެޓް އޮންލައިން ސިސްޓަމަށް ލެވޭނެ

ކ. މާލެ | 31 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 05:25 | 3,224

ބިދޭސީންތަކެއް ދަތުރަށް ތައްޔާރު ވެގެން - ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީން މަސައްކަތްތެރިން ރާއްޖޭގައި އުޅޭ - ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ރާއްޖެއިން ފުރައިގެން ގޮސްފައިވާ ބިދޭސީންގެ ވާރކް ވިޒާ ފީ އޮންލައިންކޮށް ދެއްކޭނެ ގޮތް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

އިމިގްރޭޝަނުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ، ވަރކް ވީޒާ ލިބިގެން ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރުމަށްފަހު، އެކިއެކި ސަބަބުތައް މެދުވެރިވެ ރާއްޖެއިން ފުރާފައިވާ ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން، ވަރކް ވީޒާ ފީގެ މުއްދަތު ހަމަވެ، އޮންލައިންކޮށް ފީ ދެއްކެން ނެތުމުގެ ސަބަބުން ވީޒާ ކެންސަލްނުކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ވީޒާ ފީ އޮންލައިންކޮށް ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިގޮތުން، ވަރކް ވީޒާ ފީ ދެއްކެވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން "މިސަލޭނިއަސް ވާރކް ވީޒާ ފީ ފޯމު" IM41 ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު،[email protected]އަށް މެއިލް ކުރެއްވުމުން، ރަސްމީ މަސައްކަތު 07 ދުވަސްތެރޭ ފީ ދެއްކުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އެކްސްޕެޓް އޮންލައިން ސިސްޓަމަށް ލެވޭނެ ކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ. އަދި ފީ ދެއްކެވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ މީހާގެ ރެކޯޑް ސިލެކްޓް ކުރެއްވުމުން، ވީޒާ ފީގެ ގޮތުގައި ދައްކަވަންޖެހޭ އަދަދު ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށްވެސް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެއެވެ.

އިމިގްރޭޝަނުން ބުނީ، "މިސަލޭނިއަސް ވާރކް ވީޒާ ފީ ފޯމު" ހުށަހަޅާނީ ވާރކް ވީޒާ ފީ ދެއްކުމަށްފަހު ވީޒާ ކެންސަލްކުރަން އެދޭ ފަރާތްތަކުން ކަމަށެވެ. އަދި އަޕްޑޭޓް ކުރެވިފައިވާ ރެކޯޑަށް އޮންލައިންކޮށް ފީ ދެއްކެމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތު ކަމަށްވާ 90 ދުވަސް ހަމަވުމުގެ ކުރިން ފީ ދެއްކުމަށް އެދޭ ކަމަށްވެސް އިމިގްރޭޝަނުން ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.