އާދީއްތަ 29 ނޮވެންބަރު 2020
03 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 13
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގު

އާސެނަލް މޮޅުވިއިރު، ޓޮޓެންހަމް ބަލިވެއްޖެ

  • އާސެނަލް މޮޅުވީ ޑަންޑޯކް އަތުން 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
  • ޓޮޓެންހަމް ބަލިވީ ރޯޔަލް އެންޓްވާޕް އަތުން 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން

ކ. މާލެ | 30 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހުކުރު 10:56 | 2,932

އާސެނަލާއި ޑަންޑޯކް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން އާސެނަލް މޮޅުވީ 3-0 ން - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން އާސެނަލް މޮޅުވިއިރު، ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާ ބަލިވެއްޖެއެވެ.

އާސެނަލް މޮޅުވީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޑަންޑޯކް އަތުން 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މި މެޗުގައި އާސެނަލުން ލަނޑުތައް ޖެހީ ފުރަތަމަ ހާފުގެ ފަހު ކޮޅާއި ދެވަނަ ހާފުގެ ކުރީކޮޅުގައެވެ. އެގޮތުން މި މެޗުގައި އާސެނަލަށް ލީޑު ނަގައިދިން ލަނޑު ފުރަތަމަ ހާފު ނިމެން ތިން މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އެޑްވާޑް އެންކެޓިއޭއެވެ. އަދި އޭގެ ދެ މިނެޓު ފަހުން ޖޯސެފް ވިލޮކް ވަނީ އާސެނަލަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ. މި މެޗުގައި އާސެނަލުން ކާމިޔާބުކުރި ތިންވަނަ ލަނޑު ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ފުރަތަމަ މިނެޓުގައި ޖަހައިދިނީ ނިކޮލަސް ޕެޕޭއެވެ

މި މޮޅާއެކު ގްރޫޕް ބީގެ އެއްވަނައިގައި އާސެނަލް އޮތީ ކުޅުނު ދެ މެޗުންވެސް މޮޅުވެ ހަ ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ދެވަނައިގައި އޮތް މޯލްޑަށްވެސް ދެ މެޗުން ހަ ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، އެ ޓީމު ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ރެޕިޑް ވިއެން އަތުން 1-0 ން މޮޅުވެފައެވެ. ގްރޫޕް ބީގެ ތިންވަނައިގައި އޮތް ރެޕިޑް ވިއެން އާއި ފުލުގައި އޮތް ޑަންޑަލްކަށް އަދި މިހާތަނަށް ޕޮއިންޓެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންޓްވާޕާއި ޓޮޓެންހަމް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން އެންޓްވާޕް މޮޅުވީ 1-0 ން

މީގެ އިތުރުން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން ޓޮޓެންހަމް ބަލިވީ ރަށުން ބޭރުގައި ރޯޔަލް އެންޓްވާޕް އަތުން 1-0 ންނެވެ. މިއީ މިދިޔަ ޖުލައި މަހަށްފަހު ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅުނު މެޗަކުން ޓޮޓެންހަމް ބަލިވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

މި މެޗު ޓޮޓެންހަމުން ޑޮމިނޭޓުކޮށްގެން ކުޅުނު ނަމަވެސް، މެޗުގައި އެ ޓީމަށް މާ ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އުފެއްދިފައެއް ނުވެއެވެ. ޓޮޓެންހަމްގެ ބެން ޑޭވިސްއަށް ހެދުނު ގޯހެއްގެ ފައިދާނަގައި މެޗުގައި ފެނިގެންދިޔަ ހަމައެކަނި ލަނޑު މެޗުގެ 29 ވަނަ މިނެޓުގައި އެންޓްވާޕަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ލިއޯ ރަަފައެލޯފެވެ. އޭގެ ފަހުން މި މެޗުގައި އެންޓްވާޕުގެ އެމްބޮކާނީއަށް ވަނީ ލީޑު ފުޅާކުރަން ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. އަދި މެޗުގައި ޓޮޓެންހަމުން ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްގެން ކުޅުނު ނަމަވެސް، ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރަން ކުރި މަސައްކަތް ކާމިޔާބެއްނުވިއެވެ.

މި މެޗުން ޓޮޓެންހަމް ބަލިވުމުން އެ ޓީމު އޮތީ ގްރޫޕް ޖީގެ ދެވަނައިގައި ކުޅުނު ދެ މެޗުން ލިބުނު ތިން ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. މި ގްރޫޕުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތް އެންޓްވާޕަށް ވަނީ ދެ މެޗުން ހަ ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ. އަދި ތިންވަނައިގައި އޮތް ލާސްކަށް ދެ މެޗުން ތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، ފުލުގައި އޮތް ލުޑޮގޮރެޓްޒް ރަޒްގްރަޑަށް ޕޮއިންޓެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.