އާދީއްތަ 06 ޑިސެންބަރު 2020
10 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 20
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:21
އިރުއޮއްސޭ 17:55
އިޝާ 19:12
ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުން

ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓަށް ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް ކަރަންޓް ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި

  • ނޮވެމްބަރު 8 ގައި ނިންމައި 11 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުވުމަށްދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން
  • މި މަޝްރޫއުގެ އަގު 198 މިލިއަނަށް އަރާނެ

ކ. މާލެ | 30 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހުކުރު 09:30 | 5,733

ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓްގެ މަަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބަލަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓަށް ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް ކަރަންޓް ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ހއ. ހޯރަފުށީގައި ސަރުކާރުން ތަރައްޤީ ކުރަމުން ގެންދާ އެއާޕޯޓަށް ބޭނުންވާނޭ ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ނިޒާމެއް ފެނަކައިން ޤާއިމުކޮށް ކަރަންޓްގެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށާފައިވާއިރު، މި ޚިދުމަތް ފެއްޓެވުމަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަޙްމަދު ސައީދު އާއި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވަނީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓް ނޮވެމްބަރު 8 ގައި ނިންމައި 11 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުވުމަށްޓަކައި އެމްޓީސީސީން ދަނީ 24 ގަޑީއިރުގައި މެދުނުކެނޑި މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. 24 ގަޑީއިރު މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާ އިރު މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް ރާވާފައި ހުރީ، މަސައްކަތް ބުރަ ނުވާނެހެން ކަމަށް އެމްޓީސީސީ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެ އެއާޕޯޓުގެ ޕެސެންޖާ ޓާމިނަލާއި ފަޔާ ބިލްޑިން ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ އެމްޓީސީސީއާއެވެ. އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިދިޔަ އޯގަސްޓް މަހު ސޮއި ކޮށްފައިވާއިރު މި މަސައްކަތް ނިންމަން ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެމްޓީސީސީއަށް 80 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދީފައެވެ.

ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓްގެ ރަންވޭއާއި ޓެކްސީވޭ އަދި އޭޕްރަން ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އަގު 198 މިލިއަނަށް އަރާ އިރު އެއަރޕޯޓް ޓާމިނަލް އަދި ފަޔަރ ބިލްޑިން ތަރައްގީ ކުރުމަށް 13.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދު ވާނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓް ހަދަނީ ހޯރަފުށީގެ ފަޅުން ބައެއް ހިއްކައިގެންނެވެ. މި އެއާޕޯޓުގައި ހަދަނީ 1200 މީޓަރު ދިގު، 35 މީޓަރު ފުޅާ ރަންވޭއެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޓެކްސީވޭ އަކާއި، ޓާމިނަލް ކުރިމަތީގެ މަގުތައް ތަރައްގީ ކުރުމާއި 9473 އަކަމީޓަރުގެ ޕާކިން އޭރިއާއަކާއި، 1718 އަކަމީޓަރުގެ ފަޔާ އެކްސެސް މަގެއްގެ އިތުރުން 720 މީޓަރުގެ އެއާޕޯޓް ސެކިއުރިޓީ އަދި ބީޗް ފެންސްގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުންޏެވެ.

މި މަޝްރޫއު އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލު ކުރެވި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް މަހުގެ 25 ގައެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތް އެ އަހަރުގެ މާރޗް 31 ގައި ފައްޓަވައިދެއްވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުއެވެ.

ހޯރަފުށީގައި އަޅަން ނިންމި އެއާޕޯޓަކީ ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން މާފިނޮޅުގައި އަޅަން ނިންމި އެއާޕޯޓެކެވެ. ހޯރަފުށީގައި އެއާޕޯޓް އެޅުމާ އެކު ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރަށް ދަތުރު ކުރުމަށް ލުއި ފަސޭހަކަން ލިބިގެންދާނެއެވެ.

އާބާދީގައި 3،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ހޯރަފުށީގައި އެއާޕޯޓް އެޅުމުން، އެ ރަށާ ކައިރީގައި އޮތް އިހަވަންދޫއަށް ވެސް ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ. އެގޮތުން ލޯންޗުގައި ތިން މިނެޓުން ފަސޭހަކަމާ އެކު އިހަވަންދޫއިން ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓަށް އާދެވޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.