އާދީއްތަ 29 ނޮވެންބަރު 2020
03 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 13
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
ޕޮމްޕެއޯގެ ދަތުރުފުޅު

ޕޮމްޕެއޯގެ ދަތުރުފުޅު: ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގައި ސިފައިން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަށް ތައުރީފު!

  • ދިވެހި ސިފައިންގެ ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމް ފެނިގެންދިޔަ
  • ސިފައިން ވަނީ ޕޮމްޕެއޯގެ ސެކިއުރިޓީ ކަންކަމުގައި އިސް ދައުރެއް އަދާކޮށްފައި
  • ހަތަރު ސަރަހައްދެއް ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކަށް އެކި ވަގުތުތަކުގައި ބަންދުކުރި

ކ. މާލެ | 29 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 13:12 | 39,268

ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގައި އެމްއެންޑީއެފުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - އެމްއެންޑީއެފް

އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް މައިކަލް ރިޗަރޑް ޕޮމްޕެއޯ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގައި ދިވެހި ސިފައިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަނަށް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލް ތައުރީފު ކުރައްވައިފިއެވެ.

އޭޝިއާގެ ބައެއް ގައުމުތަކަށް ކުރައްވާ ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން، ބުދަ ދުވަހު އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވުމާ ގުޅިގެން ދިވެހި ސިފައިން ވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަމުގައި އިސް ދައުރެއް އަދާކޮށްފައެވެ.

އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓުގެ ދަތުރުފުޅާ ގުޅިގެން، ދިވެހި ސިފައިން އަދާކުރި ދައުރު ފާހަގަކުރައްވައި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ވިދާޅުވީ އޮޕަރޭޝަނަލް އަދި ޓެކްޓިކަލް ލެވެލުގައި ދިވެހި ސިފައިން އަދާކުރި ދައުރުން ފެނިގެންދިޔައީ ދިވެހި ސިފައިންގެ ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމާއި، އެކަމަށް ދިން ކޮމިޓްމަންޓް ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުގެ އެހެނިހެން ސަލާމަތީ ބާރުތަކާ ގުޅިގެން ގާބިލުކަން އިސްކޮށްގެން ދިވެހި ސިފައިން ކުރެއްވި މަސައްކަތްތަކާ މެދު ހިތްޕުޅު ހަމަޖެހިވަޑައިގެން، ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ރަސްމީ ޓްވީޓާއިން ވަނީ ސިފައިންގެ އޮފިސަރުންނާއި ޓްރޫޕްސް ހިމެނޭހެން ތައުރީފާއި އައްސަރިބަހާއި ސާބަސް ރައްދުކުރައްވާފައެވެ.

އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓުގެ ދަތުރުފުޅާ ގުޅިގެން ބުދަ ދުވަހު ވަނީ މާލެ ސިޓީގެ ހަތަރު ސަރަހައްދެއް ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި އެކި ވަގުތުތަކުގައި ބަންދުވެސް ކޮށްފައެވެ.

އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓްގެ މި ދަތުރުފުޅަކީ 1992 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު އެމެރިކާގެ އޭރުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖޭމްސް އެޑިސަން ބޭކަރ ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅަށްފަހު، އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ދަތުރުފުޅެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.