އާދީއްތަ 29 ނޮވެންބަރު 2020
03 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 13
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
ޕީޕީއެމް އަށް ނުވަ އަހަރު ފުރުން

ޕީޕީއެމަށް 9 އަހަރު: އެންމެ އިސް ވާޖިބަކީ ޔާމީން މިނިވަންކޮށް، ރައީސް ކަމަށް ގެނައުން

  • އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ދަނީ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލަމުން
  • ރައީސް ޔާމީންގެ ފަސް އަހަރަކީ ރައްޔިތުންނަށް ލާބައާއި މަންފާ ލިބިގެންދިޔަ ފަސް އަހަރު ކަމަށް ޕިޕީއެމުން ބުނޭ
  • ޕީޕީއެމް އަކީ ރައީސް މައުމޫން އުފެއްދެވި ޕާޓީއެއް

ކ. މާލެ | 27 އޮކްޓޯބަރ 2020 | އަންގާރަ 13:56 | 3,633

ރައީސް ޔާމީން، ޕީޕީއެމް ލީޑަރޝިޕްގެ ބޭފުޅުންނާއި އެކު - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީޕީއެމް)ގެ އެންމެ އިސް ވާޖިބަކީ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަންކޮށް، 2023 ވަނަ އަހަރު ގައުމުގެ ރިޔާސަތަށް އިސްކުރެއްވުން ކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުނެފިއެވެ.

ޕީޕީއެމަށް 9 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ޕާޓީން ނެރުނު ބަޔާނުގައި، ޔާމީން ނުޙައްގުން ޖަލުގައި ގައިދުކޮށް، މިސަރުކާރުން ދެމުންގެންދާ ލާއިންސާނީ އަނިޔާ ކުށްވެރިކުރާ ކަމަށާއި، މިހާރުން މިހާރަށް އެމަނިކުފާނު މިނިވަންކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ބުނެފައި ވެ އެވެ. ޕިޕީއެމް އިން މިހެން ބުނެފައިވާއިރު، ރައީސް ޔާމީންގެ ފަސް އަހަރަކީ ބިރުވެރި ނާމާން ފަސް އަހަރުގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ސިފަ ކުރެ އެވެ. ސިޔާސީ އެތައް ލީޑަރުންނެއް ނުހައްގުން ޖަލަށްލާ އެތައް އަނިޔާތަކެއްދީފައި ވެއެވެ.

ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ ފަސް އަހަރަކީ ރާއްޖެ އަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނައި، އިގްތިސާދީ ގޮތުން ރާއްޖެ ނުދެކޭފަދަ ޒަމާނަކަށް ރާއްޖެ ވާސިލުވި އަދި ރައްޔިތުންނަށް ލާބައާއި މަންފާ ލިބިގެންދިޔަ ފަސް އަހަރު ކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުންޏެވެ.

އަދި ޕީޕީއެމް އަކީ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައިވާ ޕާޓީއެއް ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. މިހާރު އިދިކޮޅުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ޕީީޕީއެމުން ބުނީ، ޔާމީންގެ މޭސްތިރި ކަމުގެ ދަށުން އުފެއްދެވި ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ) އާއިއެކު، ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަންގެ ގޮތުގައި ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ޙަރަކާތްތެރިވަނީ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކޮށް ޒިންމާދާރު ކުރުމުގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ އަޑު އެހުމަށް ކަމަށެވެ.

ޕީޕީއެމުން އޮތީ އެ ޕާޓީގެ އަހަރީ ދުވަސް ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރަން ރާވާފައެވެ. ނަމަވެސް ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ހަރަކާތްތައް ވަނީ ފަސްކޮށްފައެވެ. އެކަމަކު ވަރަށް އަވަހަށް ޕީޕީއެމްގެ އަހަރީ ދުވަސް މުޅި ރާއްޖޭގައި ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ޕީޕީއެމް އަށް ނުވަ އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރަމުންދާއިރު، އެ ޕާޓީ އަކީ ދެވަނަ އަށް މެމްބަރުން އެންމެ ގިނަ ސިޔާސީ ޕާޓީއެވެ. އެ ޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ އަަދަދަކީ 37،144 އެވެ. ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވާ އުފެއްދެވި ދެވަނަ ޕާޓީ ޕީޕީއެމް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވަނީ 2011 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ޕާޓީ އުފެއްދުމަށް ފަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2013 ވަނަ އަހަރު ޕީޕީއެމުން ކާމިޔާބުކޮށް ރައީސް ކަމަށްް ޔާމީން އިންތިހާބުވެވެޑައިގަތެެވެ. ޖެހިގެން އައި އަހަރު ބޭއްވި ރައްޔިިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމުން ވަނީ 33 ގޮނޑިވެސް ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ. ޕާޓީގެ ތެރޭގައި ޔާމީންއާއި މައުމޫންއާއި ދެ ބޭފުޅުންގެ ދެމެދުގައި ކޯޅުން ބޮޑުވެ ރައީސް މައުމޫން އެ ޕާޓީން ވަކިކުރެއްވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.