އަންގާރަ 24 ނޮވެންބަރު 2020
11 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 08
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08
އަބްދުއްރަހީމްއަށް ދައުވާ ކުރުން

އަދުރޭ ހަޑިހުތުރު އެއްޗެހި ގޮވި މައްސަލާގައި ދައުވާ އުފުލައިފި

  • ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވިކަން ޕީޖީ އޮފީހުން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވި
  • ދައުވާކުރަން ފޮނުވާފައިވަނީ ގާނޫނުލްއުގޫބާތުގެ 615 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
  • އަބްދުއްރަހީމް އާންމުގޮތެއްގައި ބޭއަދަބީ ބަސް ބޭނުން ކުރައްވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރޭ

ކ. މާލެ | 26 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހޯމަ 21:51 | 4,998

ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ، އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންއާއި ހިލާފުވެގެން ފުލުހަށް ހާޒިރުވުމަށްފަހު ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ، އެދުވަހު ވެސް ވަނީ ބޭއަދަބީ ބަސް ބޭނުން ކުރައްވާފައި - މުހައްމަދު ފަޒީން

އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ހަޑިހުތުރު އެއްޗެހި ގޮވި ކަމުގެ މައްސަލައެއްގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވައިފިއެވެ.

ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވިކަން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހުން ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފައެވެ. ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވާފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އަބްދުއްރަހީމްއަށް ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ހުކުމްކުރި ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓު ކައިރީގައި ހުންނަވާ ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

ދައުވާކުރަން ފޮނުވާފައިވަނީ ގާނޫނުލްއުގޫބާތުގެ 615 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހަޑިހުތުރު އެއްޗެހި ކިއުމާއި ހަޑިހުތުރު ބަސް ބޭނުން ކުރުމުގެ ދައުވާއެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނަށް ހުކުމް ސާބިތުވާ ކަމަށް ނިންމާ ފަސްއަހަރަށް ފަސްމިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށް، ހަމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ މީރާއަށް ދައްކަން ޖެހޭ ގޮތަށް ހުކުމް އިއްވީ 28 ނޮވެންބަރު 2019 ގައެވެ. އެދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓު ސަރަހައްދުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުން މުޒަހާރަކޮށްފައި ވެސް ވެއެވެ.

އަބްދުއްރަހީމްއަށް ދައުވާ އުފުލާފައިވާއިރު، މިފަހުން ބާއްވާ މުޒާހަރާތަކާއި، ބާއްވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބޭއަދަބީ ބަސް ބޭނުން ކުރައްވާ ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދަނީ ތުހުމަތު ކުރަމުންނެވެ.

އެގޮތުން 26 ސެޕްޓެންބަރު 2020 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އަބްދުއްރަހީމް ވަނީ ލައިވް ޓީވީގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އަށް ނިސްބަތްކޮށް އައުގުރާނަ ވެސް ގޮވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.