އަންގާރަ 24 ނޮވެންބަރު 2020
11 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 08
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ސުވެނިއަރ ފިހާރަތަކުގެ ޑައިރެކްޓަރީއެއް އެކުލަވާލަނީ

  • ނޮވެމްބަރު 8ގެ ނިޔަލަށް ރެޖިސްޓަރ ވުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައި
  • ސްވެނިއަރ ވިޔަފާރިއަކީ ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރެއިން މުހިންމު ވިޔަފާރިއެއް
  • ފަތުރުވެރިންނަށް ސްވެނިއަރ ޝޮޕްތަކުން ލިބިދޭ ޚިދުމަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތެއްގައި ލިބިދިނުމަކީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ލިބޭނެ ފުރުސަތެއް

ކ. މާލެ | 26 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހޯމަ 18:32 | 2,790

މާފުށި މަގެއްމަތި - ގޫގްލް މެޕްސް

ފަތުރުވެރިކަމާއި ސުވެނިއަރ ޝޮޕްތަކާއި ބޮޑަށް ގުޅުވާލުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ސުވެނިއަރ ފިހާރަތަކުގެ ޑައިރެކްޓަރީއެއް އެކުލަވާލުމަށް ނިންމައި ރެޖިސްޓަރވުމުގެ ފުރުސަތު ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނީ، ސްވެނިއަރ ވިޔަފާރިއަކީ ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރެއިން މުހިންމު ވިޔަފާރިއެއްކަމަށާއި އެފަދަ ފިހާރަތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަންފާ ލިބޭނެ މަގު އިތުރަށް ތަނަވަސްވުމަކީ މިމިނިސްޓްރީގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއްކަމަށެވެ. އަދި، ފަތުރުވެރިންނަށް ސްވެނިއަރ ޝޮޕްތަކުން ލިބިދޭ ޚިދުމަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތެއްގައި ލިބިދިނުމަކީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ލިބޭނެ ފުރުޞަތަކަށް ވާނެކަމަށާއި ފަތުރުވެރިކަމާއި ސުވެނިއަރ ޝޮޕްތަކާއި ބޮޑަށް ގުޅުވާލުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ސުވެނިއަރ ފިހާރަތަކުގެ ޑައިރެކްޓަރީއެއް އެކުލަވާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަމަށެވެ.

އެގޮތުން، ސްވެނިއަރ ވިޔަފާރި ދަފްތަރުގައި ހިމެނުމަށް ބޭނުންވާ ވިޔަފާރިތަކުން މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓްގައިވާ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް، ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 8ގެ ކުރިން އީ-މެއިލް ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއިން ވަނީ އެދިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.