އާދީއްތަ 29 ނޮވެންބަރު 2020
03 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 13
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންއަށް މެންބަރުން އައްޔަން ކުރު

ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ހަތަރު ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރައްވައިފި

  • މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެއްވި ހަތަރު ބޭފުޅުން
  • މިހާރު ގާނޫނު ބުނާ އަދަދަށް، ކޮމިޝަނުގައި ފަސް މެމްބަރުން ތިއްބަވާނެ
  • ކުރިން ތިއްބެވި މެމްބަރުން އިސްތިއުފާ ދެއްވީ މަޖިލިހުން މައްސަލަތަކެއް ބަލަމުން ގެންދަނިކޮށް

ކ. މާލެ | 26 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހޯމަ 13:52 | 3,294

ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންއަށް މެންބަރުން އައްޔަން ކުރުން - ރައީސް އޮފީސް

ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު ކަމަށް ހަތަރު ބޭފުޅަކު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހް، އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.

އެގޮތުން ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ކަމުގެ މަޤާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ހަތަރު ބޭފުޅުންނަކީ، ގާސިމް ޢަބްދުލްކަރީމާއި، އާމިނަތު ޝާދިޔާއާއި، އޒ. އާޝިޔަތު ޝިއުނާގެ އިތުރުން އޒ. ޝުއައިބު އަބްދުއްރަހްމާނެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ކަމަށް ޢައްޔަން ކުރެއްވި ކަމުގެ ލިޔުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ބޭފުޅުންނާ ހަވާލު ކުރެއްވިއެވެ.

މި ހަތަަރު ބޭފުޅުން މަގާމާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގަތުމުން ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގައި ގާނޫނު ބުނާ އަދަދަށް، ފަސް މެމްބަރުން މިހާރު ތިއްބަވާނެއެވެ. މި ކޮމިޝަނުގައި ކުރިން ހުންނެވީ ކާނަލް (ރޓޑ) އަހުމަދު ޖިހާދު އެކަންޏެވެ. ކުރިން އެ ކޮމިޝަނުގައި ތިއްބެވި މެމްބަރުން މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން އެ މެމްބަރުންގެ މައްސަލަތަކެއް ބަލަމުން ގެންދަނި ކޮށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.