ހޯމަ 30 ނޮވެންބަރު 2020
04 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 14
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:19
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:10
ޖިންސީ އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް

ޖިންސީ އަނިޔާ ކުރުމަކީ ކުޑަ ކަމެއް ކަމަކަށް ނުބުނަން: އިމްރާން

  • ޖިންސީ އަނިޔާ ނުވަތަ ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމަކީ ބޮޑު ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި
  • މީޑިއާގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ ހަޤީގަތް އޮޅޭގޮތަށްކަމަށް ވިދާލުވި
  • އޮޅުން އަރާފަދަ ބަހެއް ވިދާޅުވެވިފައިވާނަމަ ވަނީ މަޢާފަށް އެދިވަޑައިގެންފައި

ކ. މާލެ | 25 އޮކްޓޯބަރ 2020 | އާދީއްތަ 17:03 | 3,325

ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުﷲ - ރާއްޖެއެމްވީ

ޖިންސީ އަނިޔާ ނުވަތަ ފުރައްސާރަ ކުރުމަކީ ކުޑަކަމެއް ކަމަށް ދަންނަވާފައި ނުވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް އައްޝައިޚް އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު މިނިސްޓަރ ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އަންހެނަކަށް ޖިންސީ އަނިޔާ ނުވަތަ ފުރައްސާރަ ކުރުމަކީ ކުޑަކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ބޮޑު ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ކުޑަކަމެއް ކަމަށް ދަންނަވާފައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން "އަޅުގަނޑާއި ގުޅޭގޮތުން މީޑިއާގައި ފަތުރާފައިވާ ބައެއް ވާހަކަތަކުން އަޅުގަނޑު ބުނި އެއްޗެއްގެ ހަޤީގަތް އޮޅޭ". މިނިސްޓަރ އިމްރާން ލިޔުއްވިއެވެ. އަދި ހުރިހާ ދިވެހި ނޫސްވެރިން ވެސް މަސައްކަތުގައި ޕްރޮފެޝަނަލް މިންގަނޑުތައް ހިފެހެއްޓުމަށް އިމްރާން ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އެ މަނިކުފާނު ދެންނެވި އެއްޗަކުން ގޯސް މާނައެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދޭހަވި ނަމަ އެއީ އެ ވިދާޅުވި މަޤްސަދު ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި އޮޅުން އަރާފަދަ ބަހެއް ވިދާޅުވެވިފައިވާ ނަމަ މިނިސްޓަރ ވަނީ މަޢާފަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

ހުޅުމާލޭ ފަޅުގައި އަޅާފައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި އަންހެނަކު ރޭޕް ކުރި ކަމަށް ބުނެ އާންމުންގެ ތެރޭ ވާހަކަ ދެކެވެނީ އެކަން ހިނގައި ދިޔަ ގޮތަށް ވުރެ ބޮޑުކޮށްލައިގެން ކަމަށް ދޭހަވާ ފަދަ މޭރުމަކުން މިނިސްޓަރ ވާހަކަ ދެއްކެވުމާއި ގުޅިގެން ބައެއް ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ނުރުހުން ފާޅުކޮށް މިނިސްޓަރ އިމްރާންއަށް ފާޑުކިޔަމުންނެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުން ފޮނުވި ޕްރޮގްރާމެއްގައި އެހުންތެރިޔަކު ފޮނުވި ސުވާލެއްގެ ޖަވާބު ދެއްވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެ މައްސަލާގައި އިޖުރާއީ މައްސަލަތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށާއި ނަމަވެސް ކަން ހިނގައި ދިޔަ ގޮތަށް ބަލާއިރު އާންމުންގެ ތެރޭ ވާހަކަ ދެކެވުނީ ކަން ހިނގި ގޮތަށް ވުރެ މާ ބޮޑުކޮށް ކަމަށެވެ. އަދި އެންމެ ފުރަތަމަ އެ ހާދިސާގެ ވާހަކަ އަޑުއިވުމުން އެހީ ބޮޑު ރޭޕް ކޭސްއެއް ކަމަށް ހީކުރެއްވި ކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ސަފާރީގައި ހިނގައި ދިޔަ ކަންތައް ރިޕޯޓު ކުރެވިގެން އައި އިރު އެ މައްސަލައިގެ ވިކްޓިމްގެ ބަޔާން ވެސް އެކި ގޮތްގޮތަށް އެކި ފަހަރު މަތިން ބަދަލުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މައްސަލާގައި އާންމުންގެ ތެރޭގައި މިދެކެވޭ ކަހަލަ ބޮޑު ރޭޕް ކޭސްއެއް ހިނގާފައި ނުވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.