ހުކުރު 27 ނޮވެންބަރު 2020
01 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 11
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
ކުދި ގައުމުތަކަކީވެސް އދ ގެ މުހިންމު ބައިވެރިން

ރާއްޖެ އިން ވަނީ ކުދި ގައުމުތަކަކީ ވެސް އދ ގެ މުހިންމު ބައިވެރިންތަކެއްކަން ދައްކުވައިދީފައި: މިނިސްޓަރ ޝާހިދު

  • ގައި ރާއްޖެއިން ދައްކުވައިދެނީ، ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރެއްގައި އެހެނިހެން ގައުމުތަކާއި އެއްހަމައަކަށް ފައިތިލަ ސާބިތުކޮށްގެން ކުރިއަށް ދެވިދާނެކަން
  • ރާއްޖެ އަކީ އަބަދުވެސް އދ ގެ ޗާޓަރުގައިވާ އަސާސްތައް ދެމެހެއްޓުމަށް ގޮވާލާ ގައުމެއް

ކ. މާލެ | 25 އޮކްޓޯބަރ 2020 | އާދީއްތަ 00:11 | 2,449

ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު - ޓްވިޓަރ

ކުދި ގައުމުތަކަކީވެސް އދ ގެ މުހިންމު ބައިވެރިންކަން ރާއްޖެ އިން ދައްކާދީފައިވާނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެވެ.

އދ. 75 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެއަކީ ނިސްބަތުން ކިތައްމެ ކުޑަ ގައުމެއް ކަމުގައި ވިޔަސް، އދ. ގައި ރާއްޖެއިން ދައްކުވައި ދެނީ، ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރެއްގައި އެހެނިހެން ގައުމުތަކާއި އެއް ހަމައަކަށް ފައިތިލަ ސާބިތު ކޮށްގެން ކުރިއަށް ދެވިދާނެކަން ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މިހާތަނަށް ރާއްޖެ އިން އދ ގައި ހާސިލްކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ކުޑަ ގައުމުތަކަކީ އދ ގެ މުހިންމު ބައިވެރިންތަކެއްކަން ދައްކުވައިދިނުމުގެ އިތުރުން، 21 ވަނަ ގަރުނުގައި ތައާރަފުވެގެން އަންނަ އައު ގޮންޖެހުންތަކަށް ހައްލު ހޯދުމުގެ އިސް މޭސްތިރިއެއްގެ ދައުރު އަދާކުރެވިދާނެ ކަން ހިމެނޭކަމަށް މިނިސްޓަރ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މިނިސްޓަރ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެ އަކީ އަބަދުވެސް އދ ގެ ޗާޓަރުގައިވާ އަސާސްތައް ދެމެހެއްޓުމަށް ގޮވާލާ، ބައިނަލްއަގުވާމީ ސުލްހަޔާއި، އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުމަށާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީއަށް ގޮވާލާ ގައުމެއް ކަމަށެވެ. އަދި 1965 ވަނަ އަހަރު އދ ގެ މެމްބަރުކަން ރާއްޖެއަށް ލިބުމާއެކު، އޭގެ 55 އަހަރުފަހުން، މިއަދުވެސް ރާއްޖެ ދެމިއޮތީ، އދ ގެ ތެދުވެރި، އިހްލާސްތެރި ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައިކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަދާ ހަމައަށް، 75 އަހަރު ވަންދެން އދ ދެމިއޮތީ ބަވަނަވުމާއި މަލްޓިލެޓްރަލިޒްމް އަށް މަގުއަލިކޮށް، އެއްގަލަކަށް އަރުވައިދޭ އަލިގަދަ ދަންމަރެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށާއި މިއަދު ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި ގައުމުތަކުން ކުރިމަތިލަމުން ދާއިރު، އދ ގެ މުހިންމުކަން އިތުރަށް އިހްސާސްވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވަނީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުއްޓަސް، ހުރިހާ ގައުމުތަކެއް ގުޅުވައިދީ، އެކަކު އަނެކަކަށް އިހްތިރާމާއި ގަދަރާއެކު ގައުމުތަކުން އެދޭ މުސްތަގްބަލަށް ވާސިލްވުމަށް އދ އިން މުހިންމު ރޯލެއް އަދާކުރާ ކަމަށާއި ގެ ހަގީގީ ރޫހުގައި ތިބެ، ފަހި މުސްތަގްބަލަކަށް ކުރިއަށް ދިޔުމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.