އަންގާރަ 24 ނޮވެންބަރު 2020
11 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 08
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08
ހުޅުމާލޭ ހެދިކާ ޓެންޓުތަކުގެ މައްސަލަ

ހުޅުމާލޭ ހެދިކާ ޓެންޓުތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން އެޗްޑީސީން އާންމުންނާއި މަޝްވަރާ ކޮށްފި

  • ތިން ސަރަހައްދެއްގައި ސްޓޯލް ގާއިމްކުރާނެ
  • ޓެންޓްތައް މަރާމާތުކުރުމަށްފަހު އަލުން ހުޅުވުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

ކ. މާލެ | 24 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 13:00 | 2,932

ހުޅުމާލޭގައި ހެދިކާ ވިއްކަން ބަަހައްޓާފައިވާ ޓެންޓެއް - ރާއްޖެއެމްވީ

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ހެދިކާ ޓެންޓުތަކާއި ގުޅިގެން އާއްމުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ބައްދަލުވުމުގައި 75 ފަރާތަކުން ނަން ނޯޓް ކޮށްފައިވާ އިރު އެޗްޕީއޭގެ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް މި ފަރާތްތަކާއި އެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

މި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ދިޔަ ގޮތާއި ގުޅޭގޮތުން އެޗްޑީސީގެ އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ ޝަބީން ވިދާޅުވީ ހެދިކާ ވިއްކާ ފަރާތްތަކުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އަޑުއަހާފައި ވާނެ ކަަމަށެވެ. އެގޮތުން ދުރު ހިސާބުތަކަށް ޓެންޓްތައް ބަދަލު ކުރަން ޖެހުމުން ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހުރި ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި ފްލެޓްތައް ކައިރި ޓެންޓް ހުރުމުން ކުޑަކުދިން ކުޅެން ފޮނުވައިގެން ވެސް ހެދިކާ ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްލެވޭ ކަމަށް އެ ފަރާތްތަކުން ފާހަގަ ކުރި ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ދުރު ހިސާބަށް ބަދަލުވެއްޖެ ނަމަ ކުދިންނާއި ދުރުގައި މި މަސައްކަތް ކުރަން ވުމުން އުނދަގޫތަކާއި ކުރިމަތި ވާނެ ކަމަށް އެ ފަރާތްތަކުން ފާހަގަ ކުރުމުން، އަލަށް ބަހައްޓާ ޓެންޓް ސަރަހައްދުތަކުގައި ކުދިންނަށް ކުޅެލެވޭނެ ސޭފް ޕްލޭ އޭރިއާއެއް ހިމަނަން މިހާރު ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޝަބީން ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިގޮތަށް ޓެންޓްތައް ދުރު ސަރަހައްދުތަކަށް ބަދަލު ކުރި ނަމަވެސް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް މި މަސައްކަތް ކުރެވޭނީ ޤަވާއިދަތަކަށް ފައްތައިގެން ކަމަށް ޝަބީން ވިދާޅުވިއެވެ.

ހުޅުމާލޭ ފްލެޓް ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ ހުސް ބިމުގައި ހަދާފައިވާ ޓެންޓުތަކުގައި ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ހެދިކާ ވިއްކަމުންނެވެ. ހުުޅުމާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި އެޗްޑީސީން ވަނީ 30 ޓެންޓެއް ޖަހާފައެވެ. އެ ޓެންޓުތަކުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައި ވާތީ އެ ތަންތަން މަރާމާތު ކުރަން ފަށައި ނަގަން މިދިޔަ މަހު އެޗްޑީސީން ނިންމިއެވެ. އެކަމަކު ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާތައް ލިބުމާއި، އަދި ޓެންޓުތައް ނަގައިފި ނަމަ ހެދިކާ ވިއްކާ ފަރާތްތަކުގެ އާމްދަނީ އަސަރު ކުރާނެތީވެ އެކަން އޮތީ މަޑުޖައްސާލާފައެވެ.

"ރާއްޖެއެމްވީ" އާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެޗްޑީސީގެ މުނިސިޕަލްގެ ޑިރެކްޓަރ އާދަމް އަޒްމީ ވިދާޅުވީ، އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިނާ އެއްގޮތަށް ހެދިކާ ވިއްކޭ ގޮތަށް ތިން ސަރަހައްދެއްގައި ބޮޑެތި ޓެންޓުތަކެއް ބެހެއްޓުމުގެ ޕްލޭންއެއް ރާވަމުންދާ ކަމަށެވެ. މީގެ ކުރިން ޓެންޓުތައް ހުސް ކުރަން އެންގީ އެއްވެސް ބައެއްގެ ވިޔަފާރިއަށް ހުރަސް އަޅާ ނުވަތަ ގެއްލުން ދިނުމުގެ މަގްސަދުގައި ނޫން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެޗްޑީސީން ބުނީ، އެ ކޯޕަރޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ޓެންޓްތަކެއް ބެހެއްޓުމުން ހެދުމުގެ އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންތަކަށް އަމަލު ކުރެމުންދޭތޯ ވެސް އިތުރަށް މޮނިޓަރ ކުރެވިގެން ދާނެ ކަމަށެވެ.

މިހާރެކޭ އެއްގޮތަށް ހެދިކާ ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބޭނުން ވަނީ ފްލެޓްތައް ކައިރީގައި ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ޓެންޓްތައް ބަހައްޓައި ދިނުން ކަމަށްވީ ނަމަވެސް އެ ފަރާތްތަކުން މި ޤަވާއިދުގެ ތެރެއިން ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެއްބާރުލުން ދޭން ތައްޔާރަށް ތިބި ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.