އަންގާރަ 24 ނޮވެންބަރު 2020
11 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 08
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08
ދުނިޔޭގެ ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތު

މުޅި ދުނިޔެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 42 މިލިއަނަށްވުރެ މައްޗަށް

  • މުޅި ދުނިޔެއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 42,415,039 އަށް އަރާފައި
  • 31,392,214 މީހުން ވަނީ ބަލިން ރަނގަޅުވެފައި

ކ. މާލެ | 24 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 03:39 | 2,798

މިވަގުތު އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ކޮވިޑަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނީ އެމެރިކާގައި - ބިޒްނަސް އިންސައިޑަރ

މުޅި ދުނިޔެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 42 މިލިއަނަށްވުރެ މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ.

ވޯލްޑްމީޓާސްގެ އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން މުޅި ދުނިޔެއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 42,415,039 އަށް އަރާފައެވެ. އަދި 31,392,214 މީހުން ބަލިން ރަނގަޅުވެފައިވާ އިރު، ބަލިޖެހުނު 1,148,020 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

މިވަގުތު 9,874,805 މީހުން މުޅި ދުނިޔޭގައި ކޮވިޑަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ އިރު، އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މިހާތަނަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވަނީ އެމެރިކާ އިންނެވެ. އެމެރިކާ އިން 8,730,253 މީހުން ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ އިރު، 5,690,865 މީހުން ވަނީ ބަލިން ރަނގަޅުވެފައެވެ. އަދި 2,810,229 މީހުން އެގައުމުގައި ކޮވިޑަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ އިރު، 229,159 ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިންޑިއާ އިން 7,813,668 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ އިރު، 7,013,569 މީހުން ވަނީ ބަލިން ރަނގަޅުވެފައެވެ. އެގައުމުގައި ބަލިޖެހުނު 117,992 މީހުން މަރުވެފައިވާ އިރު، މިވަގުުތު ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނީ 682,107 މީހުންނެވެ.

އެމެރިކާއިން ކޮވިޑު-19 ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ފަރުވާއެއްގެ ގޮތުގައި ޖިލީޑް ކުންފުނިން އުފައްދާ 'ވެކްލުރީ' ބްރޭންޑުގެ ރެމްޑިސިވިއަރ ބޭނުން ކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ އިރު، އިންޑިއާ އިން ވަނީ ގިނަ މަސްތަކަކަށް ފަހު އެގައުމުގެ ބޯޑަރު ހުޅުވާލަން ނިންމާފައެވެ.

ޔޫރަޕުގައި ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް އިތުރުވާން ފަށާފައިވާ އިރު، އެސަރަހައްދުގެ ގައުމުތަކުން ވަނީ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރު ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.