ބުރާސްފަތި 26 ނޮވެންބަރު 2020
13 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 10
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08
އެމްއެމްއޭގެ ބިޒްނަސް ސަރވޭ

ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި އިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާ ފިޔަވައި، އެހެން ސިނާއަތްތައް ކުރިއެރި: އެމްއެމްއޭ

  • 104 ކުންފުންނަކުން މި ސާވޭގައި ބައިވެރިވެފައިވޭ
  • މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު 30 އިން އޮކްޓޫބަރު 13ގެ ނިޔަލަށް މި ސާވޭ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވޭ
  • 2013 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ހަތަރު ފަހަރު މި ސާވޭ ކުރިއަށް ގެންދޭ

ކ. މާލެ | 23 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހުކުރު 23:05 | 2,160

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) - ރާއްޖެއެމްވީ

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގެ ބިޒްނަސް ސާވޭގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު، ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި އިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާ ފިޔަވާ، ސަރވޭގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ސިނާއަތްތައް ދެވަނަ ކުއާޓަރާ އަޅާ ބަލާ އިރު ކުރިއަރާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.

އެމްއެމްއޭއިން ބުނީ 2013 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ހަތަރު ފަހަރު އެމްއެމްއޭއިން ހިންގަމުން ގެންދާ ބިޒްނަސް ސަރވޭ އަކީ، އިގްތިސާދުގައި ހިމެނޭ މުހިންމު ހަތަރު ދާއިރާކަމުގައިވާ ފަތުރުވެރިކަން، އިމާރާތް ކުރުން، ދަތުރުފަތުރާއި މުއާސަލާތީ ޚިދުމަތްތައް، ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް ސިނާއަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކުން ކުރުމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކާއި ދެކޭ ގޮތް، ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ހިންގޭ ސަރވޭއެއް ކަމަށެވެ.

މި ސަރވޭގެ މަގްސަދަކީ ކުރު މުއްދަތުގައި އިގްތިސާދަށް އަންނަމުންދާ އަދި އަތުވެދާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ބަދަލުތައް އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ދެނެގަނެ، ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި އެހީތެރިވެ ދިނުމެވެ.

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގެ ބިޒްނަސް ސާވޭ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު 30 އިން އޮކްޓޫބަރު 13 ގެ ނިޔަލަށެވެ.

އެގޮތުން، ފަތުރުވެރިކަން، އިމާރާތް ކުރުން، ދަތުރުފަތުރާއި މުއާސަލާތީ ޚިދުމަތްތަކާއި ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް ހިމެނޭ ގޮތަށް ހަތަރު ސިނާއަތަކުން ޖުމްލަ 175 ބޮޑެތި ކުންފުންޏަކަށް މި ސަރވޭގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯމު ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް އެމްއެމްއޭއިން ބުންޏެވެ.

މީގެ ތެރެއިން 104 ކުންފުންނަކުން މި ސަރވޭގައި ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގެ ބިޒްނަސް ސަރވޭގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު، ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި އިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާ ފިޔަވާ، ސަރވޭގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ސިނާއަތްތައް ވެސް ދެވަނަ ކުއާޓަރާ އަޅާ ބަލާއިރު ވަނީ ކުރިއަރާފައެވެ.

މީގެ ސަބަބެއް ކަމުގައި ބެލެވެނީ، މި ބަލިމަޑުކަން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާ ފުރަބަންދުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ޖޫން މަހުން ފެށިގެން ލުއިތައް ދެވެން ފެށުން ކަމަށާއި 15 ޖުލައިގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު އަލުން ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރަން ފެށުން ކަމަށް ސަރވޭގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ސަރވޭ އަމާޒު ކޮށްފައިވާ ސިނާއަތްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދުތައް 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި ވަނީ އިތުރަށް ދަށްވެފައެވެ. ނަމަވެސް، މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު މަދުވަމުންދާ މިންވަރު މި ކުއާޓަރުގައި މަޑު ޖެހިފައިވާ ކަން އެމްއެމްއޭއިން ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.

މީގެ މައިގަނޑު ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި، ކޯވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިތައް ދެވެން ފެށުމާއި އެކު، ވިޔަފާރިތަކުގެ ހަރަކާތްތަކާއި އާމްދަނީ އިތުރުވެ، ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިތައް ދެވެން ފެށުން ކަމަށް ވެސް ސާރވޭގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.